"tydzień temu" English translation

PL

"tydzień temu" in English

PL tydzień temu
volume_up
[example]

tydzień temu
Rada uzyskała ogólne porozumienie co do pakietu ponad tydzień temu.
The Council reached a general agreement on the package more than a week ago.
Tydzień temu, w tej Izbie, głosowaliśmy w sprawie sprawozdania pana Rasmussena.
A week ago, in this Parliament, we voted for a report by Mr Rasmussen.
Tydzień temu zaledwie trzy kobiety były ewentualnymi kandydatkami.
A week ago, only three women were prospective candidates.

Similar translations for "tydzień temu" in English

tydzień noun
English
... temu adverb
English
ty pronoun

Context sentences for "tydzień temu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTydzień temu w środę uczciliśmy pamięć ofiar tej katastrofy minutą ciszy.
On Wednesday last week, we observed a one-minute silence in memory of the victims of the disaster.
PolishKażda przyzwoita osoba była zaszokowana klęską żywiołową, która wydarzyła się na dalekim wschodzie tydzień temu.
Every decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
PolishRada powinna była podjąć te kroki tydzień temu.
The Council should have taken these steps last week.
PolishCo, gdyby wiedziała o operacji serca w szpitalu w Lagos tydzień temu?
What if my roommate knew about the heart procedure that was performed in the Lagos hospital last week?
PolishTydzień temu śpiewaliśmy z dziećmi jedną z ich ulubionych pieśni, "Człowiek roztropny zbudował dom na skale".
And last week we sang with the children one of their favorite songs, "The Wise Man Built His House Upon the Rock."
PolishAle warto sobie uświadomić, że gdyby ta dyskusja odbywała się tydzień temu, w środę, to byłaby ona zupełnie inna.
We should bear in mind, however, that if this debate had taken place on Wednesday of last week, it would have been quite different.
PolishTydzień temu przedstawił nam pan "inicjatywę na rzecz rynków wiodących”.
Moreover, in this respect let me just add a further comment: last week you presented us with the 'lead market initiatives'.
PolishTydzień temu wpływowy europejski dziennik doniósł ponownie, że kryzys ten spowoduje w Bułgarii wzrost poparcia dla eurosceptyków do 20%.
Again last week an influential European journal wrote that, as a result of this crisis, support in Bulgaria for Eurosceptics will rise to 20%.
PolishTydzień temu premier Francji przybył do Londynu i oświadczył, że powinniśmy przyłączyć się do przedsięwzięcia służącego wsparciu euro.
Mr President, last week, the French Prime Minister came to London and said that we needed to join in the project of assisting the euro.
PolishTydzień temu to sprawdziłam, ale praktycznie nie udało mi się znaleźć jakiegokolwiek fragmentu gruntu między wieloma kanałami, który miałby szerokość 20 metrów.
Last week I put it to the test, but I was hardly able to find any pieces of land between the many ditches that were 20 metres wide.
PolishOd czasu podjęcia tych negocjacji w czerwcu 2007 roku zorganizowanych zostało sześć posiedzeń, z których szóste odbyło się tydzień temu w Delhi, w dniach 17-19 marca.
Six negotiating sessions have been held since the launch in June 2007, with the sixth session taking place last week in Delhi, from 17 to 19 March.
PolishSzczerze mówiąc, tydzień temu w Strasburgu zaszokowała mnie wiadomość, że istnieje koalicja 9 państw od radykalnej lewicy po radykalną prawicę, występująca przeciw Europie.
Last week in Strasbourg I was shocked, to be frank, that there is a coalition of nine countries opposing Europe from the radical left to the radical right.
Polish., a tydzień temu Chorwacja otrzymała zaproszenie do NATO.
A few weeks ago, Mr Barroso outlined the road map for concluding accession negotiations by autumn 2009, and last week Croatia received an invitation to join NATO.
PolishTydzień temu koncern Tata Motors zaprezentował tani samochód spalający średnio pięć litrów na sto kilometrów, ale pięć litrów to i tak dość dużo jak na tak mały samochód.
Last week Tata Motors brought out a cut-price motor car that averages five litres per hundred kilometres, but five litres is still a lot for such a small car.
PolishByłam tydzień temu świadkiem determinacji europejskich ministrów zdrowia - wszystkich 27 - i jestem pewna, że w nadchodzących tygodniach będziemy zdolni na nie zareagować.
And having seen the determination of the health ministers of Europe last week - and all 27 were there - I am confident of our ability to respond in the coming weeks.