"użycie" English translation

PL

"użycie" in English

EN

PL użycie
volume_up
{neuter}

użycie (also: stosowanie, użytek, korzyść)
volume_up
use {noun}
Użycie wyasygnowanych środków uzyskanych z podatków musi być sprawą otwartą.
In general the use of appropriations financed though tax revenues must be open.
Użycie broni opartej na uranie ma niszczycielskie i nieodwracalne następstwa.
The use of uranium weapons has devastating and irreparable consequences.
Uzasadnione użycie broni palnej odgrywa istotną rolę w całej Unii Europejskiej.
The legitimate use of firearms plays an important role across the European Union.

Context sentences for "użycie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog.
PolishPotępiam przemoc i nieproporcjonalne użycie siły przeciwko protestującym.
I condemn the violence and disproportionate force used against the protesters.
PolishJednak od Rady usłyszałem jedynie, że potępia ona obie strony za użycie przemocy.
However, from the Council I have heard only that they condemn both sides for the violence.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog Pen.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog Pen.
PolishJednym ze sposobów na badanie procesu zabawy -- jest użycie 256-czujnikowego EEG.
And this is one of the ways you can study play -- is to get a 256-lead electroencephalogram.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog Pen.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog Pen.
PolishBył to, zatem, jeden ważny problem, o którym rozmawiano, jego niewybiórcze użycie.
So this was one particular problem they talked about, that it might be used indiscriminately.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog Mix25.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog Mix25.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog Mix50.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog Mix50.
PolishPowodem dla którego zajmuję się tym, a nie tradycyjną antropologią jest użycie narzędzi.
Now there's a reason why I study this, versus traditional anthropology.
PolishWielokrotne użycie strzykawek aktualnie przebija tę liczbę i zabija 1,3 miliona ludzi rocznie.
The reuse of syringes now exceeds that and kills 1,:,3 million people a year.
PolishUżycie tej broni oznacza użycie jej przeciwko niewinnym dzieciom.
When these weapons strike, they constitute a weapon against innocent children.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog Mix25.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog Mix25.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog Mix50.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog Mix50.
PolishJednym z nich jest niewybiórcze użycie broni nieśmiercionośnej.
One of those problems is that non-lethal weapons may be used indiscriminately.
PolishBezpieczna i jednocząca Europa może być zbudowana tylko poprzez użycie tych instrumentów.
A safe and inclusive Europe can only be built using these instruments.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog KwikPen.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog KwikPen.
PolishNależy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania leku Humalog BASAL.
The physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog BASAL.
PolishKluczowe w naszym rozumieniu naszej własnej biologii jest użycie terminologii informatycznej.
A key revolution is that we're understanding our own biology in these information terms.