"używać" English translation

PL

"używać" in English

PL używać
volume_up
[używam|używałbym] {imperfective verb}

Należy używać wstrzykiwacza zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użycia.
You must use the pen as described in these Instructions for Use.
Należy używać tylko igieł przeznaczonych do wstrzykiwacza SoloStar.
Only use injection needles that have been approved for use with SoloStar.
Należy używać tylko igieł przeznaczonych do wstrzykiwacza OptiSet.
Only use injection needles that have been approved for use with OptiSet.

Context sentences for "używać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
TachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
PolishWkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.
The cartridges for OptiClik are to be used in conjunction with OptiClik only.
PolishStosując deksmedetomidynę w premedykacji u kotów należy używać tej samej dawki.
When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.
PolishJeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.
If blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.
PolishWkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.
The cartridges for OptiClik are to be used in conjuction with OptiClik only.
PolishStosując deksmedetomidynę w premedykacji kotów należy używać tej samej dawki.
When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.
PolishNie można używać tego kryterium jako argumentu przeciwko podpisywaniu umów.
This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
Polishpu Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.
Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.
Polishdo Nie używać leku Neupopeg, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.
Do not use Neupopeg if you notice it is cloudy or there are particles in it.
PolishMożna używać jedynie klarownych roztworów, bez wytrąconych cząstek i przebarwień.
Only clear solution free from particles and discoloration should be used.
PolishNie używać roztworu, który zawiera cząstki stałe lub nie jest przejrzysty.
Do not use if the solution contains particles or if the solution is not clear.
PolishPrzeszukując Google Maila, możesz używać operatorów logicznych takich jak „OR”.
You can use boolean operators such as 'OR' when searching in Google Mail.
PolishNie używać roztworów zawierających widzialne cząteczki stałe lub mętnych (G).
Do not use solutions that contain visible particles or that are cloudy (G).
PolishNie używać do rozcieńczania żadnych innych płynów (w tym soku grejpfrutowego).
No other liquids, including grapefruit juice, should be used for dilution.
PolishW świetle tego potrzeba naprawdę silnego bodźca aby używać prezerwatyw.
So in the face of that, you really need quite a strong incentive to use condoms.
PolishW związku z tym nie wolno nam po prostu używać handlu jako odpowiedzi na wszystko.
For this reason, we must not simply use trade as an answer to everything.
PolishWstrzykiwacza OptiSet należy używać zgodnie z instrukcją użycia (patrz punkt 6. 6).
OptiSet has to be used as recommended in these Instructions for Use (see section 6.6).
PolishNie używać leku Neulasta, jeśli widoczne jest w nim zmętnienie lub drobiny.
Do not use Neulasta if you notice it is cloudy or there are particles in it.
PolishNie używać produktu Pylobactell po upływie terminu ważności zaznaczonego na pudełku.
Do not use Pylobactell after the expiry date which is stated on the carton.
PolishDo sporządzania roztworu należy używać wyłącznie załączonego rozpuszczalnika
Reconstitute ZYPREXA Powder for Solution for Injection only with water for injections