"używać" English translation

PL

"używać" in English

PL

używać [używam|używałbym] {imperfective verb}

volume_up
Należy używać wstrzykiwacza zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji użycia.
You must use the pen as described in these Instructions for Use.
Należy używać tylko igieł przeznaczonych do wstrzykiwacza SoloStar.
Only use injection needles that have been approved for use with SoloStar.
Należy używać tylko igieł przeznaczonych do wstrzykiwacza OptiSet.
Only use injection needles that have been approved for use with OptiSet.

Context sentences for "używać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
TachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
PolishJeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.
If blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.
PolishWkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.
The cartridges for OptiClik are to be used in conjunction with OptiClik only.
PolishStosując deksmedetomidynę w premedykacji u kotów należy używać tej samej dawki.
When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.
PolishWkłady do wstrzykiwacza OptiClik należy używać tylko ze wstrzykiwaczem OptiClik.
The cartridges for OptiClik are to be used in conjuction with OptiClik only.
PolishStosując deksmedetomidynę w premedykacji kotów należy używać tej samej dawki.
When dexmedetomidine is used for premedication in cats, the same dose is used.
PolishNie można używać tego kryterium jako argumentu przeciwko podpisywaniu umów.
This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
PolishNie używać do rozcieńczania żadnych innych płynów (w tym soku grejpfrutowego).
No other liquids, including grapefruit juice, should be used for dilution.
PolishMożna używać jedynie klarownych roztworów, bez wytrąconych cząstek i przebarwień.
Only clear solution free from particles and discoloration should be used.
PolishDo sporządzania roztworu należy używać wyłącznie załączonego rozpuszczalnika
Reconstitute ZYPREXA Powder for Solution for Injection only with water for injections
PolishW celu przemycia owrzodzenia należy używać fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub wody.
Only saline sodium chloride solution or water should be used to clean the ulcer.
PolishZawsze należy używać opcji Źródło kampanii, Medium kampanii i Nazwa kampanii.
Campaign Source, Campaign Medium and Campaign Name should always be used.
PolishPo ostatnim podaniu bydłu preparatu Novem mleka nie należy używać przez 5 dni.
After the last administration of Novem to cattle, the milk should not be used for 5 days.
PolishJako rozpuszczalnika należy używać tylko 0, 9 % roztworu chlorku sodu.
Sodium chloride 0.9 % w/ v solution for injection must be used as the diluent.
PolishNie wolno nam nawet używać takich żarówek, jakich chcemy; ale nie chodzi tylko o żarówki.
We are not even permitted to have the kind of light bulbs that we would like.
PolishTej broni należy używać, kiedy nie ma innego sposobu na to, by zaradzić naruszaniu prawa.
This weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
PolishDo rozcieńczenia preparatu nie używać żadnych innych płynów, w tym soku grejpfrutowego.
No other liquids, including grapefruit juice, should be used for dilution.
PolishNie należy używać produktu Enbrel jeśli proszek nie rozpuści się w ciągu 10 minut.
Enbrel should not be used if all the powder in the vial is not dissolved within 10 minutes.
PolishJak długo możesz używać swojego auta w innym kraju, nie zmieniając tablic rejestracyjnych?
How long can you drive in another country with your home registration plates?
PolishMożna takie czytniki pobrać z internetu i używać je na różne sposoby.
And you can download these things, and look around them in new and different ways.