"używany" English translation

PL

"używany" in English

PL używany
volume_up
{adjective masculine}

używany
volume_up
used {adj.}
Wkładu Penfill, który jest używany lub ma być używany, nie przechowywać w lodówce.
The Penfill that is being used or about to be used is not to be kept in a refrigerator.
Leku NovoRapid Penfill, który jest używany lub ma być używany, nie przechowywać w lodówce.
NovoRapid Penfill that is being used or about to be used is not to be kept in the refrigerator.
Leku NovoRapid NovoLet, który jest używany lub ma być używany, nie przechowywać w lodówce.
NovoRapid NovoLet that is being used or about to be used is not to be kept in the refrigerator.
używany
volume_up
hand-me-down {adj.} [coll.]
Samochód uznaje się za używany, jeżeli:
A car is considered second-hand if:

Context sentences for "używany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZubożony uran nadal jest używany na polach walk - na obszarach wiejskich i miejskich.
Depleted uranium continues to be used in theatres of war, whether rural or urban.
PolishPierwsza, to konieczność zwracania uwagi na używany często termin "rządy prawa”.
The first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.
PolishWkładu Penfill, który jest używany lub ma być używany, nie przechowywać w lodówce.
The Penfill that is being used or about to be used is not to be kept in a refrigerator.
PolishPenfill, który nie jest używany, przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).
The Penfill that is not being used is to be stored in a refrigerator (2°C - 8°C).
PolishInnoLet, który nie jest używany, przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).
The InnoLet that is not being used is to be stored in a refrigerator (2°C - 8°C).
PolishNovoLet, który nie jest używany, przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).
The NovoLet that is not being used is to be stored in a refrigerator (2°C - 8°C).
PolishFlexPen, który nie jest używany, przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).
The FlexPen that is not being used is to be stored in a refrigerator (2°C - 8°C).
PolishJeśli roztwór nie ma być używany natychmiast, należy uważnie nałożyć nasadkę.
If the solution is not to be used immediately, the syringe cap should be carefully replaced.
PolishRegulator ciśnienia powinien być używany zgodnie z zaleceniami producenta.
The pressure regulator should be used in accordance with the manufacturer’s instructions.
PolishJest on używany przez wszelkie bakterie i jest to język międzygatunkowy.
It's used by all different bacteria and it's the language of interspecies communication.
PolishUżywany Humalog Mix25 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej
Keep your Humalog Mix25 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.
PolishUżywany Liprolog Mix25 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej
Keep your Liprolog Mix25 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.
PolishUżywany Liprolog Mix50 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej
Keep your Liprolog Mix50 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.
PolishOlej ten używany był do oświetlenia, ale również do opatrywania ran i innych rzeczy.
And that oil was used especially for lighting, but also for dressing wounds and other things.
PolishJest to jedyny (obecnie używany) instrument, który wykorzystuje tego typu technikę.
It's also the only instrument that uses this kind of technique.
PolishWygląda na to, że głównymi powodami są wadliwy i źle używany sprzęt oraz okablowanie.
Well it turns out that the main causes are faulty and misused appliances and electrical wiring.
PolishUżywany lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) nie dłużej niż przez 28 dni.
Keep your Humalog Pen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.
PolishLeukoScan to fiolka zawierająca proszek, z którego przygotowuje się roztwór używany do wstrzykiwań.
LeukoScan is a vial containing a powder to be made into a solution for injection.
PolishUżywany wstrzykiwacz należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Pens in use should be stored below 30°C and should not be refrigerated.
PolishMożna konfigurować takie ustawienia, jak szybkość klatek, rozdzielczość, używany kodek i kompresja.
You can choose settings such as frame rate, resolution, codec and compression.