"uchodzić" English translation

PL

"uchodzić" in English

PL

uchodzić [uchodzę|uchodziłbym] {verb}

volume_up
1. general
Ci, którzy czerpią zyski z wykorzystywania osób zdesperowanych lub będących obiektem manipulacji w szarej strefie, nie mogą uchodzić bezkarnie.
Those who profit from exploitation of desperate or manipulated people within the grey economy must not go unpunished.
2. "rzeka"

Context sentences for "uchodzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBezpośrednie inwestycje zdecydowanie nie są taką lokomotywą, za jaką mają uchodzić.
Direct investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
PolishGdzie są zasady etyki w gronie, które ma uchodzić za największą partię ludową w Europie?
Where are the ethics in what is supposed to be the greatest People's Party in Europe?
PolishWspółwinni, organizatorzy i sponsorzy tego okropnego przestępstwa nie mogą uchodzić bezkarnie.
The accomplices, organisers or sponsors of this terrible crime must not be allowed to avoid responsibility.
PolishTakie zbrodnie nie mogą uchodzić bezkarnie.
There cannot be any impunity for such crimes.
PolishWyjęta będzie strzała z sajdaku wypuszczona, a grot przeniknie żółć jego; a gdy uchodzić będzie, ogarną go strachy.
He draweth it forth, and it cometh out of his body; Yea, the glittering point cometh out of his gall: Terrors are upon him.
PolishJeżeli Egipt chce uchodzić za państwo cywilizowane to musi zmienić swoje nietolerancyjne antychrześcijańskie prawa.
It is a matter of personal conviction. If Egypt wishes to be deemed a civilised country, it must amend its intolerant anti-Christian legislation.
Polish(SK) Ubóstwo zawsze stanowi podatny grunt dla przywódców totalitarnych, którzy pragną uchodzić za zbawicieli i obrońców swojego ludu.
(SK) Poverty always provides fertile soil for totalitarian leaders wishing to pose as the saviours and defenders of their people.
PolishPotem, dużo dużo później - w 2000-nym, całkiem niedawno, nowy kryzys energetyczny w Kalifornii - albo to co miało uchodzić za wielki kryzys - nadchodziło.
Then, much much later -- in 2000, very recently -- the new California energy crisis -- or what was purported to be a big energy crisis -- was coming.
PolishA wy nie stójcie, gońcie nieprzyjacioły wasze, a bijcie ostatek ich, ani im dajcie uchodzić do miast ich; boć je podał Pan, Bóg wasz, w rękę waszę.
but stay not ye; pursue after your enemies, and smite the hindmost of them; suffer them not to enter into their cities: for Jehovah your God hath delivered them into your hand.
PolishParadoksalnie niski poziom hałasu, który mógłby uchodzić za zaletę, może stać się realnym zagrożeniem dla dzieci, osób starszych, a przede wszystkich niewidomych.
Paradoxically, the low noise level, which might be considered an advantage, can be a real hazard for children and the elderly and, in particular, for blind people.