"uczynek" English translation

PL

"uczynek" in English

EN

PL uczynek
volume_up
{masculine}

uczynek (also: akt, fakt)
volume_up
deed {noun}
A wyście się nadęli, a nie raczejście się smucili, aby był uprzątniony z pośrodku was ten, który ten uczynek popełnił.
And ye are puffed up, and did not rather mourn, that he that had done this deed might be taken away from among you.
to do a good deed
Rodziny potrzebują konkretnych uczynków i lepszej koordynacji pracy z życiem rodzinnym.
Families require concrete deeds and better coordination of work and family life.

Context sentences for "uczynek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOdpowiedział Jezus i rzekł im: Jedenem uczynek uczynił, a wszyscy się temu dziwujecie
Jesus answered and said unto them, I did one work, and ye all marvel because thereof.
Polishale zwykły dobroduszny uczynek nieznajomego sprawi, że się otworzysz".
But the simple act of kindness from a complete stranger will unstitch you."
PolishJeśli tak, to to dobry uczynek, a jeżeli nie, to musisz to przemyśleć.
And if it will be, it's the right thing to do, and if not, rethink it."
PolishPo zabawach swych poznane bywa i dziecię, jeźli czysty i prawy uczynek jego.
Even a child maketh himself known by his doings, Whether his work be pure, and whether it be right.
PolishMówili, ze miejsce kryminalistów jest na cmentarzu... i że zrobiłem dobry uczynek dla społeczeństwa.
They said that criminals belong in the cemetery... and that I had done society some good.
PolishSam uczynek daje poczucie zjednoczenia z głębią natury.
Just the mere fact of doing that fills such a sense of adequation with our deep nature.
PolishPonieważ każdy uczynek, i każdą rzecz tajną, lub dobrą, lub złą, Bóg na sąd przywiedzie.
For God will bring every work into judgment, with every hidden thing, whether it be good, or whether it be evil.
PolishDobry zaprawdę uczynek uczyniła przeciwko mnie.
for she hath wrought a good work upon me.
PolishDobryć uczynek uczyniła przeciwko mnie.
PolishA ponieważ z łaski, tedyć już nie z uczynków, inaczej łaska już by nie była łaską; a jeźli z uczynków, jużci nie jest łaska; inaczej uczynek już by nie był uczynkiem.
But if it is by grace, it is no more of works: otherwise grace is no more grace.
PolishA ona odpowiedziała: "Wiesz, można być twardym wobec wszystkich problemów i horrorów, ale zwykły dobroduszny uczynek nieznajomego sprawi, że się otworzysz".
And she said, "You know, you can steel your heart against any kind of trouble, any kind of horror.
PolishBył to dobry uczynek.
PolishRzymianie zawsze mieli rację, a jeśli zaatakowany przeciwnik był dostatecznie bezczelny, aby się bronić, ich kronikarze przedstawiali to jako zły uczynek.
The Romans were always right and their chroniclers painted it as a wrongdoing when an attacked opponent was bold enough to defend himself.