"umyć" English translation

PL

"umyć" in English

PL

umyć {verb}

volume_up
Przygotowanie miejsca wstrzyknięcia Należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
Preparing the injection site Wash your hands thoroughly with soap and water.
Jeśli tabletka rozpadnie się przed jej podaniem należy natychmiast umyć ręce.
If the oral lyophilisate disintegrates prematurely, wash hands thoroughly.
Przed rozpoczęciem tego procesu dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
Wash your hands thoroughly with soap and water before beginning this process.

Context sentences for "umyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy dokładnie umyć ręce przed zastosowaniem preparatu REGRANEX.
The tip of the tube should not come into contact with the wound or any other surface.
PolishPo każdym odmierzeniu dawki pipetę należy umyć i wysuszyć a butelkę szczelnie zakręcić kapslem.
The pipette should be washed and dried and the cap should be screwed back on tightly.
PolishJeżeli dojdzie do rozlania roztworu i kontaktu ze skórą należy dokładnie umyć skórę wodą.
If the solution is spilled on the skin, rinse thoroughly with water.
PolishPo zakończeniu takiego przygotowania produktu należy natychmiast umyć ręce.
Hands should be washed immediately after handling open capsules.
PolishPo zastosowaniu maści Protopy należy umyć ręce, o ile nie są one objęte leczeniem.
Do not cover the skin being treated with bandages or wraps.
PolishNatychmiast umyć tłok i strzykawkę płynem do mycia naczyń i ciepłą wodą.
After each dose of Kaletra separate the plunger and the syringe.
PolishPrzed nałożeniem i po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.
Hands should be washed carefully before and after application of cream.
PolishJeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z oczami lub ze skórą, należy je przepłukać lub umyć.
Skin should be washed and eyes should be rinsed with water, if accidental exposure occurred.
PolishMiarkę do dawkowania roztworu należy natychmiast po użyciu dokładnie umyć gorącą wodą i mydłem.
W ash the measuring cup with soap and warm water as soon as you can.
PolishJeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z oczami lub ze skórą, należy je przepłukać wodą lub umyć.
Skin should be washed and eyes should be rinsed with water, if accidental exposure occurred.
PolishW razie przypadkowego kontaktu należy przemyć oczy wodą lub umyć skórę wodą z mydłem.
If accidental exposure occurs, the eyes should be rinsed with water or the skin washed with soap and water.
PolishPo każdym odmierzeniu dawki pipetę należy umyć i wysuszyć a butelkę szczelnie zakręcić kapslem.
After each dose, the pipette should be washed and dried and the bottle cap screwed back on tightly.
PolishPrzed i po nałożeniu kremu należy dokładnie umyć ręce.
Hands should be washed carefully before and after application of cream.
PolishPodczas korzystania z produktu należy używać rękawic ochronnych, a po zakończeniu korzystania należy umyć ręce.
Protective gloves should be worn while handling the product and hands should be washed after use.
PolishPo podaniu leku należy dokładnie umyć ręce.
Hands should be washed after the administration of the drug.
PolishBezpośrednio po użyciu miarkę lub strzykawkę używaną jako dozownik należy umyć w ciepłej wodzie ze środkiem do mycia naczyń.
The dosage cup or oral syringe should be cleaned immediately with hot water and dish soap after use.
PolishStrzykawkę należy umyć po każdym użyciu.
The syringe should be washed after each dose.
PolishDokładnie umyć ręce mydłem i ciepłą wodą.
Remove caps from powder and solvent vials.
PolishNatychmiast umyć wodą miarkę dozującą.
Immediately rinse the dosing cup with water.
PolishSkórę zanieczyszczoną preparatem Pirsue należy umyć, a oczy należy płukać wodą przez 15 minut bezpośrednio po zanieczyszczeniu.
Skin that has been in contact with Pirsue should be washed and eyes should be flushed with water for 15 minutes immediately after exposure.