"uspokajać" English translation

PL

"uspokajać" in English

PL uspokajać
volume_up
[uspokajam|uspokajałbym] {imperfective verb}

uspokajać (also: unieruchamiać, uciszać)
Puste slogany już nie uspokajają obywateli UE, ani nie łagodzą skutków malejącego wskaźnika urodzeń i szerzącego się ubóstwa.
Empty catchphrases can no longer pacify the citizens of the EU, nor can they cushion the impact of a falling birth rate and increasing poverty.
uspokajać (also: uspokoić)
volume_up
to quiet [quieted|quieted] {v.t.} [Amer.] (class, crowd, animal)
uspokajać (also: uspokoić, rozwiać, rozwiewać, uciszać)
That the market must be reassured.
Śpiew ptaków, na przykład, jest dźwiękiem, który większość ludzi uważa za uspokajający.
Birdsong, for example, is a sound which most people find reassuring.
Kolegę Kuźmiuka uspokajam, że wydatki mają rosnąć o 4,8%, a więc prawdopodobnie powyżej średniej inflacji europejskiej.
I would like to reassure my fellow Member Mr Kuźmiuk that expenditure is set to rise by 4.8%, so probably by more than the level of European inflation.

Context sentences for "uspokajać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŻe należy uspokajać rynek.
PolishNie osiągnie pan jednak wiarygodności, jeżeli negocjuje pan wszystko za zamkniętymi drzwiami, a następnie próbuje pan uspokajać ludzi, mówiąc, że przecież nie będzie tak źle.
However, you will not achieve credibility if you negotiate everything behind closed doors and then try to console people by saying that it will not be so bad after all.
PolishSkoro przedmiotowe zalecenie ma uspokajać, skoro ma na celu zagwarantowanie europejskim pracownikom zdrowia i bezpieczeństwa oraz umożliwienie im godzenie życia rodzinnego ...
While this recommendation is meant to be reassuring, while its aim is to ensure the health and safety of European workers and to enable them to reconcile family life ...