"uszkodzona" English translation


Showing results for "uszkodzony". "uszkodzona" is currently not in our dictionary.
PL

"uszkodzona" in English

PL uszkodzony
volume_up
{adjective masculine}

uszkodzony (also: okaleczony)
uszkodzony (also: niesprawny, popsuty)
uszkodzony (also: zepsuty, wybrakowany, trefny)
Skarb dotarł uszkodzony, ale ogólnie mówiąc dotarł.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
Jeżeli wynik testu jest negatywny, wstrzykiwacz może być uszkodzony.
If test is not successful, the pen might be damaged.
Jeśli wstrzykiwacz mógł zostać uszkodzony, należy użyć nowego wstrzykiwacza OptiSet.
If you are concerned that your OptiSet may be damaged, use a new one.
uszkodzony (also: wadliwy, zepsuty, wybrakowany, trefny)
nie należy naprawiać uszkodzonego zaworu,
a defective valve should not be repaired
Komórki grzyba narażone na działanie leku CANCIDAS mają niepełne lub uszkodzone ściany komórkowe, co powoduje, że są delikatne i nie mogą rosnąć.
Fungal cells exposed to CANCIDAS have incomplete or defective cell walls, making them fragile and unable to grow.
Komórki grzyba poddane działaniu anidulafunginy posiadają niepełne lub uszkodzone ściany komórkowe, co czyni je podatnymi na uszkodzenia lub uniemożliwia wzrost.
In the presence of anidulafungin, fungal cells have incomplete or defective cell walls, making them fragile or unable to grow.
, profil użytkownika może być uszkodzony.
If the browser continues to display the "Aw, Snap!" message, your user profile may be corrupted.
Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, pojawią się objawy choroby.
The perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease.
uszkodzony (also: zepsuty)
, profil użytkownika może być uszkodzony.
message, your user profile may be corrupted.
Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, pojawią się objawy choroby.
The perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease.

Context sentences for "uszkodzona" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.
Remove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.
PolishJeśli kapsułka jest uszkodzona, unikać zetknięcia się jej zawartości ze skórą, oczyma lub nosem.
If a capsule is damaged, avoid contact with your skin, eyes or nose.
PolishU pacjentów z ciężkim zakażeniem i (lub) uszkodzoną skórą stężenia ogólnoustrojowe mogą być większe.
In patients with severely inflamed and/or damaged skin, the systemic concentrations may be higher.
PolishSystem IONSYS nie powinien być używany, jeśli saszetka jest uszkodzona, lub jej fabryczne zamknięcie naruszone.
The IONSYS system should not be used if the seal on the sachet is broken.
PolishInstrukcja użycia Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.
Instructions for administration Remove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.
PolishPo lewej stronie widzą Państwo uszkodzoną cewkę moczową, czyli kanał który odprowadza mocz na zewnątrz organizmu.
Well, on the left side here you see a urethra which was injured.
PolishSzczelnie zamknięta taca plastikowa jest uszkodzona lub otwarta.
The sealed plastic tray is damaged or opened.
PolishJak widać, jego powierzchnia jest uszkodzona.
And you'll see, there's some damage to the surface of the coral.
PolishZe złamanymi nogami, z pękniętą żuchwą, z wyłamanymi palcami i uszkodzoną czaszką został przewieziony do szpitala.
He was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.
PolishJak Państwo widzą jest uszkodzona.
This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.
PolishJeśli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać kontaktu proszku zawartego w kapsułce ze skórą i błonami śluzowymi.
If a capsule becomes damaged, contact of the powder contents with skin or mucous membrane must be avoided.
PolishJeśli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać
If a capsule is damaged, avoid contact of the powder
PolishNasadka zabezpieczająca została uszkodzona.
The tamper evident cap has been broken.
PolishNapełniona strzykawka jest uszkodzona
PolishPoważnie uszkodzona została również infrastruktura publiczna i prywatna oraz środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe.
There has also been great damage to public and private infrastructure, as well as the natural environment and cultural heritage.
PolishWedług chilijskiej prezydent, pani Bachelet, ucierpiało 80 % ludności, a infrastruktura kraju została poważnie uszkodzona.
According to the Chilean President, Mrs Bachelet, 80% of the population was affected and the country's infrastructure has been seriously damaged.
PolishA te komórki unoszą się razem z krwią i łączą się z uszkodzonymi narządami, by wydzielać czynniki wzrostowe, naprawiające uszkodzoną tkankę.
And these stem cells then float in the bloodstream and hone in to damaged organs to release growth factors to repair the damaged tissue.
PolishZ tego powodu, przy częstym lub długotrwałym stosowaniu preparatu GANFORT wymagany jest nadzór nad pacjentami z zespołem suchego oka lub z uszkodzoną rogówką.
Therefore monitoring is required with frequent or prolonged use of GANFORT in dry eye patients or where the cornea is compromised.
PolishKomórki macierzyste mogą być użyte jako budulec do naprawienia uszkodzonego rusztowania w naszym ciele, dostarczyć nowe komórki wątroby, by naprawić uszkodzoną wątrobę.
Stem cells may be used as building blocks to repair damaged scaffolds within our body, or to provide new liver cells to repair damaged liver.
PolishPonieważ LUMIGAN zawiera chlorek benzalkoniowy, u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzoną rogówką przy częstym lub długotrwałym stosowaniu wymagany jest nadzór.
Since LUMIGAN contains benzalkonium chloride, monitoring is required with frequent or prolonged use in dry eye patients or where the cornea is compromised.