"wóz" English translation


Did you mean: wozić
PL

"wóz" in English

PL wóz
volume_up
{masculine}

wóz (also: samochód, auto, wagon)
volume_up
car {noun}
I'll send a sector car over.
Kiedy Ameryka wyruszyła na Zachód, to nie dodawaliśmy więcej wozów, ale zbudowaliśmy kolej.
So the answer to more cars is simply not to have more roads. ~~~ When America began moving west, we didn't add more wagon trains, we built railroads.
wóz (also: fura)
volume_up
cart {noun}
I wieźli skrzynię Bożą na wozie nowym z domu Abinadabowego, a Oza i Achyjo prowadzili wóz.
And they carried the ark of God upon a new cart, [and brought it] out of the house of Abinadab: and Uzza and Ahio drove the cart.
Potem wstawili skrzynię Pańską na wóz, i skrzynkę, i myszy złote, i podobieństwa zadnic swoich.
and they put the ark of Jehovah upon the cart, and the coffer with the mice of gold and the images of their tumors.
Przyjęcie ramowej dyrektywy w sprawie ochrony gleby to jak postawienie wozu przed koniem.
Adopting a framework directive on soil protection would be putting the cart before the horse.
wóz (also: wagon)
volume_up
waggon {noun}
wóz (also: fura, furmanka)
volume_up
wagon {noun}
po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
then the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
Dwa wozy, i cztery woły dał synom Gersonowym według potrzeby urzędów ich.
Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service:
Wziął tedy Mojżesz one wozy i woły i oddał je Lewitom.
And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.

Context sentences for "wóz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOn sprawił wóz niebieski z gwiazd, Oryjona i Hyjady, i inne gwiazdy skryte na południe.
That maketh the Bear, Orion, and the Pleiades, And the chambers of the south;
Polish99% czasu, kiedy wóz strażacki tam nie parkuje, oaza filtruje zanieczyszczenia.
That 99 percent of the time when a firetruck is not parking there, it's infiltrating pollutants.
PolishNocne zdjęcia są piękne, a rakiety przecinają Wielki Wóz i Drogę Mleczną.
Night shots are beautiful, piercing the Big Dipper and the Milky Way.
PolishPrzetoż wyszedł do niego Benadad, i kazał mu wsiąść na wóz.
Then Ben-hadad came forth to him; and he caused him to come up into the chariot.
PolishTedy mu dał rękę swą; i kazał mu wsiąść do siebie na wóz.
And he gave him his hand; and he took him up to him into the chariot.
PolishAbym pokruszył przez cię konia i jezdnego, abym pokruszył przez cię wóz i tego, co na nim jeździ;
and with thee will I break in pieces the horse and his rider;
PolishCi ludzie byli przerażeni kiedy tłum zaatakował nasz wóz.
These men were terrified, as the mob attacked our vehicle.
PolishIzali wywiedziesz gwiazdy południowe czasu swego, albo Wóz niebieski z gwiazdami jego powiedziesz?
Canst thou lead forth the Mazzaroth in their season?
Polishzc us op d na ia len woz po go ne aż zw be zy nic cz t le uk od Pr
or th au er ng lo o tn uc od Pr al icin ed M
PolishUsunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. woz
r OR WASTE MATERIALS DERIVED FROM SUCH MEDICINAL PRODUCTS, IF
PolishI wsiadł na wóz Jehu, i jechał do Jezreela, bo tam Joram leżał; Ochozyjasz także, król Judzki, przyjechał był, aby nawiedził Jorama.
So Jehu rode in a chariot, and went to Jezreel; for Joram lay there.
PolishKiedy się zbliżaliśmy, rozwścieczony tłum zaatakował nasz wóz obrzucając go kamieniami i to przez tysiące ludzi dookoła.
As we neared, angry crowds attacked our trucks and stoned them, by hundreds of people all over the place.
PolishNiżem się dowiedziała, dusza moja wsadziła mię na wóz przedniejszych z ludu mego.
I went down into the garden of nuts, To see the green plants of the valley, To see whether the vine budded, [And] the pomegranates were in flower.
PolishOknem wyglądała, a wołała matka Sysary przez kratę: Przeczże omieszkiwa wrócić się wóz jego?
Through the window she looked forth, and cried, The mother of Sisera [cried] through the lattice, Why is his chariot so long in coming?
PolishI zaprzężono w wóz jego.
PolishOtom cię uczynił jako wóz z zębami nowemi po obu stronach; i pomłócisz góry, a potrzesz je, a pagórki jako plewę położysz.
Behold, I have made thee [to be] a new sharp threshing instrument having teeth; thou shalt thresh the mountains, and beat them small, and shalt make the hills as chaff.
PolishI przenieśli go słudzy jego z onego wozu, a włożyli go na drugi wóz, który miał, i odwieżli go do Jeruzalemu.
So his servants took him out of the chariot, and put him in the second chariot that he had, and brought him to Jerusalem; and he died, and was buried in the sepulchres of his fathers.
Polishwóz albo przewóz
PolishI wzmogła się bitwa dnia onego, a król stał na wozie przeciw Syryjczykom: potem umarł w wieczór, a krew ciekła z rany jego na wóz.
And the battle increased that day: and the king was stayed up in his chariot against the Syrians, and died at even; and the blood ran out of the wound into the bottom of the chariot.
PolishA gdy umywano wóz w sadzawce Samaryjskiej, lizali psy krew jego, także gdy umywano zbroję jego: według słowa Pańskiego, które był powiedział.
And they washed the chariot by the pool of Samaria; and the dogs licked up his blood (now the harlots washed themselves [there]); according unto the word of Jehovah which he spake.