"w dodatku" English translation

PL

"w dodatku" in English

PL w dodatku
volume_up
{adverb}

w dodatku (also: zanadto, nadto, dalej, oprócz tego)
W dodatku bezrobocie w państwach członkowskich osiągnie rekordowy poziom.
In addition, unemployment is set to reach a record high in Member States.
W dodatku, natychmiast pojawia się szereg dodatkowych pytań. ~~~ Ile jest klastrów ?
In addition, some questions are immediately raised: How much clustering is there?
W dodatku ustawa ta przyznaje opiekę nad dziećmi jedynie ojcu i dziadkowi.
In addition, the law grants custody of children only to the father and grandfather.

Similar translations for "w dodatku" in English

w preposition
w pronoun
English
dodatek noun

Context sentences for "w dodatku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
It would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
PolishKoniecznie należy przeprowadzić tego typu zmianę, i to w dodatku jak najszybciej.
It is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
PolishW dodatku mieszają się ze sobą w rożnych konfiguracjach i to czyni Was człowiekiem.
And they mix up in all different fashions, and that makes you a human being.
PolishFinansowanie wyłącznie w formie dotacji bezzwrotnych (dodatku pieniężnego)
• funding exclusively in the form of non-repayable grants (cash allowance)
PolishW dodatku szkodliwe nie tylko dla mojego kraju, ale także dla całej Europy.
Indeed, they are damaging not only to my country, Poland, but also to Europe as a whole.
PolishTo najbardziej etyczny słodzik, w dodatku dynamiczny i fajny.
I mean, it's the most ethical sweetener, and you know, it's a dynamic and fun sweetener.
PolishNie możemy pozwolić, aby konsumenci byli wprowadzani w błąd za pomocą dodatku do żywności - trombiny.
We cannot allow the consumer to be misled by the food additive thrombin.
PolishW dodatku był na tyle miły aby nam to przysłać i wyjawić jak to działa.
And he was kind enough to post this and give us the reveal.
PolishKrótko mówiąc, prace nad uruchomieniem projektu były trudne, a w dodatku jeszcze się nie skończyły.
In short, the labour pains were difficult, and they are not yet over.
PolishW dodatku znajdują się tam pozostałości amunicji z czasów wojennych.
Added to this there is the dumped ammunition from past wars.
PolishEuropa zamienia się w farsę - w dodatku pozbawioną demokracji!
What an undemocratic farce your Europe is turning into!
PolishMówię to w dodatku jako ktoś, kto poświęcił ponad 10 lat życia na organizowanie działalności sportowej.
I say this, moreover, as a person who has devoted 10 years of his life to organising sporting activities.
PolishW dodatku mało brakuje, żebym przegapiła występ.
Not to mention, I am this close to missing my speech.
PolishA w dodatku istnieje samopodobieństwo pośród skal -- innymi słowy, między jedną warstwą cebuli, a kolejną.
And then there is self-similarity across the scales -- in other words, from one skin of the onion to another one.
PolishW dodatku, aby upewnić się, że osiągniemy niedobór, posunęliśmy się aż do bezsensownych dopłat do uboju bydła.
Worse still, to be certain of achieving scarcity, we went as far as the daft premium for the slaughter of cattle.
Polish. ~~~ W dodatku moją żonę spotkało dokładnie to samo.
And I'm sure that many of you in this audience have that same story, and, by the way, I married a woman who has exactly the same story.
PolishW dodatku zapłacimy za czyste elektrony.
And these prices are actually with clean electrons.
PolishW dodatku treść komunikatu prasowego służącego za podstawę ekstradycji w 100 % podlega zasadzie wolności słowa.
The content of the press release serving as a basis for extradition is moreover 100% covered by freedom of expression.
PolishW dodatku wymagane jest uprzednie zawiadomienie.
And they need advanced notice to do that.
Polish. ~~~ W dodatku oszczędzam.
My footprint's smaller, I'm lessening pollution, I feel better about the animals, I'm even saving money.