"w górę" English translation

PL

"w górę" in English

EN
PL

w górę {adjective}

volume_up
w górę (also: do góry)

Synonyms (Polish) for "w górę":

w górę

Similar translations for "w górę" in English

w preposition
w pronoun
English
góry noun
English

Context sentences for "w górę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPojawi się czarny rynek, zacznie kwitnąć przemyt, a ceny ptaków pójdą w górę.
The black market will take off, smuggling will flourish and the prices of birds will rise.
PolishJaponia jest wysoce innowacyjna częściowo dzięki podejściu "równania w górę”.
Japan is highly innovative, partly through its 'top runner' approach.
PolishBrak stabilności budzi strach na rynkach, a ceny ropy już poszybowały w górę.
The instability is frightening the markets and oil prices have already shot through the roof.
PolishUmożliwia to przemieszczenie wszystkich pęcherzyków powietrza w górę roztworu.
This allows any air bubbles to rise to the top of the solution.
PolishW Senacie, Al Gore przedstawil wyklad jako swiadek z expertyza.
Al Gore made presentations in the House and the Senate as an expert witness.
PolishKurtyna unosiła się w górę i otwierał się widok na potężną, szkieletopodobną ruinę wieżowca.
The curtain rose and revealed a skeleton-like ruin of a tower block.
PolishKomentarz społeczny oraz satyra idą w górę przez cały okres lat siedemdziesiątych.
Social commentary and irreverence rise throughout the 70s.
PolishKolejne wzbicie się w górę w latach osiemdziesiątych to wzrost oglądalność programów o kontroli i władzy.
Another spike in the 1980s -- another spike in shows about control and power.
Polishsą... czerwona linia, idąca w górę, to ludzie, zwierzęta hodowlane i domowe.
That's the humans and livestock and pets portion.
PolishCeny ropy i surowców idą gwałtownie w górę, podobnie jak ceny żywności i stoimy w obliczu inflacji.
We have galloping oil and raw materials prices, we have escalating food prices and we have inflation.
PolishMoże zamienić taką górę w to, w ciągu kilku miesięcy.
It can make a mountain go from this to this in a few short months.
PolishTen punkt widzenia znalazł potwierdzenie w haniebnym filmie Ala Gore'a.
Al Gore's infamous film confirmed that view.
PolishStałem tam anonimowo, poruszając dłonią w górę i dół, dawałem sygnały do zmiany układu.
And I was standing just anonymously in a sweatshirt, putting my hand on and off of a trashcan to signal the advancement.
PolishNigdy nie należy potrząsać fiolką, ani obracać jej w górę i dół, ponieważ może to spowodować nadmierne spienienie.
They must never shake the vial or turn it upside down to mix— this will cause excessive foaming.
PolishNigdy nie będziecie mile zaskoczeni ponieważ Wasze oczekiwania, moje oczekiwania, poszybowały w górę.
You will never be pleasantly surprised because your expectations, my expectations, have gone through the roof.
PolishSatyra zaczyna się wzbijać Komentarz społeczny niespodziewanie idzie w górę.
PolishTeraz, 24 ludzi może zrównać z ziemią górę, w ciągu kilku miesięcy, dla węgla, którego starczy na kilka lat.
Now, two dozen men can tear down a mountain in several months, and only for about a few years' worth of coal.
PolishUderzył w górę lodową, i bum, poszedł na dno.
Hits the tip of an iceberg, and bam, it went down.
PolishI obrócę górę Seir w wielkie spustoszenie, a wygubię z niej przechodzącego, i wracającego się;
Thus will I make mount Seir an astonishment and a desolation; and I will cut off from it him that passeth through and him that returneth.
PolishI następnie po pierwszej wojnie światowej, podnoszą się w górę, Wciąż pod obcą okupacją, bez suwerenności, Indie i Chiny są w dolnym rogu.
Still under foreign domination, and without sovereignty, India and China are down in the corner.