"w pewnym sensie" English translation

PL

"w pewnym sensie" in English

PL w pewnym sensie
volume_up
{adverb}

w pewnym sensie
W pewnym sensie maszyna widzi poprzez piksele poszczególnych aparatów.
In a certain sense, the machine is seeing through the pixels of individual cameras.
W pewnym sensie trzymam model wszechświata.
~~~ So, it is, in a sense, holding a model of the universe in my hands.
I w pewnym sensie przekazuje, że jest to zintegrowany system.
Does kind of convey the sense that this is an integrated system.

Similar translations for "w pewnym sensie" in English

w preposition
w pronoun
English
pewny adjective
sens noun

Context sentences for "w pewnym sensie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTworzą tym samym budżet europejski od nowa, lecz w pewnym sensie równolegle.
They are reinventing the European budget, but in a kind of parallel form.
Polish. ~~~ W pewnym sensie jest to przygnębiające.
So, brain strength increases up to 60, and then after 60, it sort of goes down.
PolishW pewnym sensie to samo dotyczy raf koralowych i wpisania ich do wykazu załącznika II.
In some ways, the same goes for the issue of coral and for its inclusion in Appendix II.
PolishI w pewnym sensie mam złe wieści szczególnie dla tych, którzy przyjechali do Oxfordu z zagranicy.
One of the reasons why we might be suffering is that we are surrounded by snobs.
PolishMogę też, w pewnym sensie, odtworzyć to, co oglądałem dziś wcześniej.
And I can sort of replay some stuff that I was looking at earlier today.
PolishJest dziewięć, w pewnym sensie, zasad, które odkryłem po 35 latach uprawiania wspinaczki skałkowej.
There are nine, sort of, rules that I discovered after 35 years of rock climbing.
PolishI myślę, że gdy przyjrzymy się kulturze, w pewnym sensie zaczynamy rozumieć, skąd się wzięliśmy.
He doesn't stand quite as upright. ~~~ But there are a lot of similarities.
PolishPan poseł Verhofstadt powiedział, że w pewnym sensie jesteśmy hipokrytami.
Mr Verhofstadt said that, to a certain extent, we are hypocrites.
PolishBył to więc w pewnym sensie najlepszy okres, a zarazem najgorsze doświadczenie wszech czasów.
So it was kind of the best of time, worst of times kind of experience.
Polish-- ponieważ w pewnym sensie to jest prymitywna wersja naszego mitu założycielskiego.
I'm showing it because -- they're not a sponsor, are they?
PolishW książce tej w pewnym sensie chodzi o pytania – pytania o prostotę.
It's kind of a book about questions, questions about simplicity.
PolishJestem również przekonany, że pomagając Pakistanowi, w pewnym sensie pomagamy również samym sobie.
I am also convinced that by helping Pakistan, we also, to a certain extent, help ourselves.
PolishKsiążki w ostatnich latach w pewnym sensie mnie ocaliły i ten dar chciałbym przekazywać dalej.
Books kind of saved me in the last couple years, and that's a gift that I would like to pass on.
PolishI każda możliwa reguła, w pewnym sensie, odpowiada jakiemuś kandydatowi na wszechświat.
Actually, I haven't shown these before, but here are a few of the candidate universes that I've looked at.
PolishJest to w pewnym sensie ciąg dalszy pytania zadanego przez pana Mavrommatisa.
Madam President, this is, in some ways, a continuation of the question asked by Mr Mavrommatis.
PolishTeraz przeskoczymy do von Neumanna w 1945 roku, gdy w pewnym sensie wynalazł on ponownie to samo rozwiązanie.
And then we jump to Von Neumann, 1945, when he sort of reinvents the whole same thing.
PolishJest to w pewnym sensie jest to swego rodzaju powrót do dawnego pomysłu scentralizowanego przetwarzania danych.
And in some ways, it's sort of back to the kind of old idea of centralized computing.
PolishW pewnym sensie zrozumiałam, czym jest wstyd, jak działa.
I kind of understood, this is what shame is, this is how it works.
PolishW pewnym sensie wszystko, czego naprawdę potrzebujemy to Cloudbook.
And so in some ways, all you really need is a cloudbook.
PolishCzęść rewolucji elektrycznej, na której chcę się skupić to w pewnym sensie złoty wiek urządzeń.
And the part of the electric revolution that I want to focus on is sort of the golden age of appliances.