"ważny dzień" English translation

PL

"ważny dzień" in English

EN

PL ważny dzień
volume_up
{masculine}

ważny dzień (also: ważna data)
volume_up
D-Day {noun} [fig.]

Similar translations for "ważny dzień" in English

ważny adjective
dzień noun

Context sentences for "ważny dzień" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo naprawdę pomyślny i ważny dzień dla Parlamentu Europejskiego.
(LT) Madam President, this is a really happy and important day for the European Parliament.
PolishDzisiaj jest ważny dzień.
Member of the Commission. - Mr President, today is a noteworthy day.
Polish(CS) Jest to ważny dzień, dzień zadośćuczynienia moralnego dla wszystkich ofiar reżimów totalitarnych.
(CS) This is an important day, a day of moral satisfaction for all the victims of totalitarian regimes.
PolishJest to ważny dzień dla Republiki Słowackiej, która prawdopodobnie rozpocznie używanie euro 1 stycznia 2009 r.
It is an important day for the Slovak Republic, which will in all likelihood start using the euro on 1 January 2009.
PolishW imieniu naszych obywateli damy wyraz naszej woli w demokratycznym głosowaniu, a więc jutro bardzo ważny dzień.
On behalf of our citizens, we will express our will in a democratic vote, and so tomorrow is a very important day.
PolishŚwiętujemy dzisiaj ważny dzień w związku z przyznaniem Nagrody im.
Madam President, we are celebrating a significant day with the award of the Sakharov Prize today, but we have a lot more work to do than that.
PolishDla Sudanu Południowego będzie to bardzo ważny dzień, ponieważ utworzenie nowego państwa przyniesie wiele trudnych wyzwań.
This will be a very important day for South Sudan, as the creation of the new state will raise many difficult challenges.
PolishTo dzień ważny i historyczny.
We are facing an important and historic day.
PolishTo ważny dzień dla polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego i polityki energetycznej.
on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) Madam President, this is an important day for environmental and energy policy.
PolishUważam, że mamy dziś ważny dzień, ponieważ zapewniliśmy spójne normy i większe bezpieczeństwo dawcom i biorcom organów.
I believe that today is an important day, because we have ensured that donors and recipients of organs will have consistent standards and greater safety.
PolishTo naprawdę ważny dzień dla pacjentów z całej Europy.
on behalf of the PPE Group. - (DE) Mr President, Mrs Győri, Mr Dalli, ladies and gentlemen, this really is an important day for patients all over Europe.
Polish(RO) Ja również pragnę powiedzieć, że dzisiaj jest ważny dzień, gdyż będziemy głosować za Komisją nie tylko dla 27 państw członkowskich, lecz również dla jednolitej Europy.
(RO) I, too, would like to say that today is an important day as we will be voting for a Commission not only for 27 Member States, but also for a single Europe.