PL wagon
volume_up
{masculine}

wagon (also: samochód, auto, wóz)
volume_up
car {noun}
Niecałe dwa tygodnie temu dziewięć osób spłonęło żywcem w wagonie sypialnym w pociągu relacji Sofia - Kardam.
Less than two weeks ago, nine people were burnt alive in the sleeping car on the Sofia - Kardam train.
Nie mówimy o szefie wagonu restauracyjnego, ale o personelu kolejowym, takim jak konduktorzy i inne osoby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo pasażerów.
We are not talking about the chef in the restaurant car but about railway personnel such as conductors and others who are responsible for passenger safety.
wagon
wagon (also: powóz, bryka, wagon kolejowy)
Musimy być czujni i dopilnować, by żaden wagon nie wypadł z torów, co groziłoby wykolejeniem całego pociągu.
We will be vigilant in making sure that none of the carriages decouples, which would risk derailing the whole train.
9 marca to dzień, w którym 23 lata temu tureccy terroryści dokonali zamachu na wagon przeznaczony dla matek z dziećmi w pociągu relacji Sofia - Burgas.
March 9 is the date on which Turkish terrorists blasted the carriage for mothers with children on the Sofia - Burgas train 23 years ago.
Jest kompletnie przestarzały, a jego cechą charakterystyczną są częste oraz długie opóźnienia, a także zatłoczone wagony w godzinach szczytu.
It is hopelessly outdated and is characterised by frequent and long delays and by overcrowded carriages during peak hours.
wagon (also: trener, powóz, autokar, kareta)
volume_up
coach {noun}
wagon (also: wóz)
volume_up
waggon {noun}
wagon

Context sentences for "wagon" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy być czujni i dopilnować, by żaden wagon nie wypadł z torów, co groziłoby wykolejeniem całego pociągu.
We will be vigilant in making sure that none of the carriages decouples, which would risk derailing the whole train.