"wers" English translation

PL

"wers" in English

PL wers
volume_up
{masculine}

1. general

wers (also: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {noun}
Wśród nich jest wers w definicji EMAS, który uznałam za szczególnie istotny.
Among them is a line in the definition of EMAS which I saw as particularly important.
Napisał też inny wspaniały wers o Gruzji, który znów zacytuję po rosyjsku: Прекрасная и гордая страна!
He wrote another splendid line about Georgia, which again I shall quote in Russian: Прекрасная и гордая страна!
Wielu z państwa przytaczało jeden czy dwa wersy wywiadu - jednego z wielu przeprowadzonych ze mną - którego udzieliłem 2 listopada.
Many of you have recalled one or two lines from an interview I gave - one of many - on 2 November.
wers (also: zwrotka, wiersz, strofa)
volume_up
verse {noun}
Albo bardzo zniesławiony wers traktujący o zabijaniu niewiernych.
Or take the infamous verse about killing the unbelievers.
W tym wersie, który państwu zacytowałem, po raz pierwszy pojawia się słowo "Aisz” w Biblii.
This verse that I just quoted to you is the first time the word 'Aish' appears in the Bible.
Księga Rodzaju, rozdział 1, wers 26, gdzie Bóg mówi o warzywach i nasionach, i jeszcze z jedna strofa o warzywach, nie wspomina raczej o mięsie.
Genesis: Chapter one, Verse [29], where God talks about legumes and seeds, and on one more stanza about green plants, ostensibly missing is meat.

2. literature

wers (also: wiersz)
volume_up
stich {noun}

Synonyms (Polish) for "wers":

wers