"wielokrotny" English translation

PL

"wielokrotny" in English

PL wielokrotny
volume_up
{adjective masculine}

wielokrotny (also: częstotliwy, iteracyjny)
wielokrotny (also: kilkakrotny, wielokrotne, wielokrotna)
Fiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.
Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.
Znaczenie kliniczne tej obserwacji w przypadku podawania dawek wielokrotnych jest niejasne.
The clinical relevance of this finding to multiple dose administration is not clear.
INCRELEX jest dostarczany w postaci jałowego roztworu z konserwantem do wielokrotnego użycia.
INCRELEX is supplied as a sterile solution with preservative for multiple use.
wielokrotny (also: wielodrożny)
wielokrotny (also: kilkakrotny)
Wielokrotny kontakt z masytinibem przez skórę może mieć niekorzystny wpływ na płodność kobiet i rozwój płodu.
Repeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.
Podawanie wielokrotnych dawek fenylooctanu prowadziło do indukcji klirensu.
Repeated dosing with phenylacetate showed evidence of an induction of clearance.
Na farmakokinetykę gabapentyny nie ma wpływu jej wielokrotne podawanie.
Gabapentin pharmacokinetics are not affected by repeated administration.

Synonyms (Polish) for "wielokrotny":

wielokrotny

Context sentences for "wielokrotny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWielokrotny kontakt z masytinibem przez skórę może mieć niekorzystny wpływ na płodność kobiet i rozwój płodu.
Repeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.