"wizerunek" English translation

PL

"wizerunek" in English

PL wizerunek
volume_up
{masculine}

Takie odejście od zasad demokratycznych plami wizerunek całej Unii Europejskiej.
Such moves away from democratic principles tarnish the European Union's image as a whole.
Politycy Czarnogóry muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby zmienić ten wizerunek.
Montenegrin politicians must do everything in their power to alter that image.
Wizerunek Unii Europejskiej określają podejmowane decyzje, a nie przedstawiane propozycje.
The image of the European Union is determined by the decisions taken - not by proposals made.
wizerunek (also: podobizna)
volume_up
effigy {noun} (likeness)
wizerunek (also: podobizna)

Context sentences for "wizerunek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy zadbać o międzynarodowy wizerunek i o międzynarodową obecność UE.
We need to raise the Union's international profile and reinforce its international presence.
PolishKreują swój wizerunek, oryginalny styl, całkiem jak projektanci mody.
They develop a persona, a signature style, much like fashion designers.
PolishDlatego ogromne znaczenie ma nasz wiarygodny wizerunek w Cancún.
Presenting ourselves in a credible manner in Cancún is therefore important.
Polish„Jaki jest wówczas wizerunek ojca lub matki? Gdy własne dziecko ma tłumaczyć?
“How does it make your father and mother look when their own young child has to translate for them?
PolishTo jest jedyny wizerunek Leonarda, który jest oficjalnie uznany.
And here's the only picture of Leonardo that's widely accepted.
PolishSpójrzcie na wizerunek tej kobiety -- kto wie przez co przechodzi?
It's -- unfortunately, this one works, kind of, as a spread.
PolishMusi pani pomóc wzmocnić wizerunek onkologii, skoro - jak pani podkreśliła - to bardzo istotna kwestia.
You must help to raise the profile of oncology, since, as you have said, this is very important.
PolishWielu eurokratów unosiło się z tego powodu, aby utrwalić wizerunek neurotycznych postkomunistycznych krajów.
Many Eurocrats fumed about that to strengthen the view of neurotic post-Communist countries.
PolishPodejście dwustronne w sprawie energii i polityki zagranicznej ma negatywny wpływ na nasz wizerunek.
A bilateral approach on energy and foreign policy issues has a destructive influence on how seriously we are taken.
PolishZrobiłeś wszystko, by poprawić wizerunek Huckabees.
All you did was make Huckabees look good.
PolishByło to bezprecedensowe naruszenie prawa międzynarodowego i podważyło wizerunek Rosji jako wiarygodnego partnera.
It was an unprecedented breach of international law and undermines the credibility of Russia as a reliable partner.
PolishMoim zdaniem same deklaracje, zwłaszcza deklaracje przedstawiające odmienny od rzeczywistego wizerunek, to za mało.
I do not believe that declarations are enough, especially declarations which convey a different picture of reality.
PolishTo również byłoby korzystne dla Europy i wpłynęło korzystnie na jej wizerunek, gdyby stała się orędownikiem takiej kampanii.
It would serve Europe well, and be greatly to its credit, if it were to be in the vanguard of this campaign.
PolishTen wizerunek sięgnął historycznego dna.
It has more or less reached an all-time low.
PolishObecnie efekty konferencji w Cancún są istotne dla Unii Europejskiej ze względu zarówno na wizerunek, jak i na rezultaty.
Now the outcome of the Cancún conference is important for the European Union from the point of view of optics as well as of results.
PolishTo wszystko tworzy twój wizerunek.
PolishWizerunek, który powstał, był okropny.
PolishGdybyśmy skoncentrowali nasze prace w Strasburgu, zaoszczędzilibyśmy pieniądze i zyskalibyśmy niezależny demokratyczny wizerunek w Europie!
Were we to concentrate our work in Strasbourg, we would both save money and have an independent democratic face in Europe!
PolishDlatego musimy je również włączyć do naszej reklamy i musimy zapewnić, że w efekcie przyniesie to lepszy wizerunek Europy na świecie.
We must incorporate this into our advertising too, therefore, and must see that Europe's reputation in the world is further enhanced as a result.
Polish. ~~~ Przez wiele lat wydali miliony funtów budując swój wizerunek firmy przyjaznej dla środowiska, a wystarczył jeden mały wypadek.
Take BP -- they spent millions of pounds over many years building up its credentials as an environmentally friendly brand, but then one little accident.