"wjeżdżać" English translation

PL

"wjeżdżać" in English

PL

wjeżdżać [wjeżdżam|wjeżdżałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
. ~~~ Liczyłem ważki, starając się nie wjeżdżać w ludzi.
It's about five kilometers around, counting the dragonflies as I go, trying not to bump into people as I'm looking in the trees.
Robot ma pewną inteligencję: może odwrócić się do góry nogami, poszukać miejsca z dobrym zasięgiem, może wjeżdżać po schodach i tak dalej.
The robot has local intelligence: it can flip itself over, can get itself into communication range, can go upstairs by itself, et cetera.
wjeżdżają wielkimi schodami w drodze do pracy.
And they're going up these giant escalators on their way to their jobs.
Potem wjeżdżasz szklaną windą tuż przy ścianie kurtynowej.
Then you come up in this glass elevator right near the curtain wall.
Według danych agencji Frontex 90 % nielegalnych imigrantów przybywających do Europy wjeżdża przez Grecję.
According to Frontex, 90% of illegal immigrants who come to Europe enter via Greece.
wjeżdżać (also: wjechać)
Wjeżdżasz na trąbę, wysiadasz, auto zostaje podniesione.
You drive along. ~~~ You get out. ~~~ You drive on to a proboscis. ~~~ You get out. ~~~ It lifts you up.
Wyobraźcie sobie, że wjeżdżacie do garażu - zbudowaliśmy taki system - wjeżdżacie, a samochód sam się ładuje.
Imagine driving into your garage -- we've built a system to do this -- you drive into your garage, and the car charges itself, because there is a mat on the floor that's plugged into the wall.
2. "na stację"
I pull in. ~~~ I put the car in park.

Context sentences for "wjeżdżać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW związku z tym obywatele wszystkich 27 państw UE mogą wjeżdżać na terytorium Tajwanu bez wiz.
Consequently, all 27 EU countries can enter Taiwanese territory without a visa.
PolishOczywiście przede wszystkim powinniśmy zadbać, by unijni dyplomaci i parlamentarzyści mogli swobodnie wjeżdżać na Białoruś.
Of course, first of all we need to ensure that EU diplomats and parliamentarians are freely allowed to enter Belarus.
PolishCóż, przesłanie jest jasne: ludzie muszą wjeżdżać do Europy tylko w legalny sposób, a nie na łodziach należących mafii i przy pomocy handlarzy ludźmi.
Well, the message is clear: people must enter Europe only legally, not by means of Mafia boats and criminal traffickers.