"wkrótce" English translation

PL

"wkrótce" in English

PL wkrótce
volume_up
{adverb}

wkrótce (also: natychmiast, niedługo)
Odpowiedź Eurosystemu zostanie wkrótce opublikowana w serwisie internetowym EBC.
The Eurosystem contribution will be published shortly on the ECB’s website.
Wkrótce będziecie mieć kolejny tego obraz na ulicach Strasburga.
You will have another illustration of that shortly in the streets of Strasbourg.
Rada Europejska wkrótce wyda opinię w sprawie wniosku Komisji.
The European Council will shortly issue an opinion on the Commission's proposal.
wkrótce (also: niebawem, zaraz, niedługo, wnet)
volume_up
soon {adv.}
Ocena porozumienia zostanie wkrótce opublikowana przez służby Komisji.
An evaluation of the agreement by the Commission's services will be published very soon.
Wyborcy wkrótce zdadzą sobie sprawę, że to pogorszenie usług nastąpiło dzięki Europie.
Voters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
Wkrótce rozpoczną się dyskusje na temat wieloletnich ram finansowych.
Discussion of the new multiannual financial framework will start soon.
wkrótce (also: niebawem, prawie, niemal, blisko)
volume_up
nigh {adv.} [poet.]
wkrótce (also: niebawem)
volume_up
presently {adv.} (soon, in future)
wkrótce (also: niebawem)
Nie możemy zapomnieć, że już przed tą katastrofą rząd był słaby i nie dysponował większością w izbie wyższej, co może oznaczać, że wkrótce dojdzie do kryzysu władzy wykonawczej.
We should not forget that the government was already weak before the disaster and without a majority in the Upper House, meaning a crisis of the executive could be in the offing.
wkrótce
volume_up
soonish {adv.} [coll.]

Context sentences for "wkrótce" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZ dżungli wyłaniają się naczelne, najpierw wyraki, które wkrótce stają się lemurami.
Primates emerge from jungles, as tarsiers first, becoming lemurs not much later.
PolishMam nadzieję, że również i w tym obszarze Parlament i Rada wkrótce osiągną kompromis.
I hope that here, too, Parliament will reach an early compromise with the Council.
PolishBędzie można na nich wyświetlić logo, które wkrótce opracuje Komisja Europejska.
They will be able to display a logo which will be developed by the European Commission.
PolishMonica mieszka w Belgii i posiada włoskie prawo jazdy, które wkrótce straci ważność.
Monica lives in Belgium and has an Italian licence which is about to expire.
PolishDziękuję panu Doornowi i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy praktyczne rezultaty.
I thank Mr Doorn and I dare to hope that we will see practical results.
PolishWszystkie sprowadzają się do oczekiwania, że coś dobrego wkrótce się zdarzy.
They all come down to the idea of an expectation of something good that is due to happen.
PolishNad sceną i widownią unosił się wkrótce trudny do zniesienia fetor wątrobianki.
The stench of the meat drifted almost unbearably into the stalls.
PolishJesteśmy przekonani, że wkrótce ratyfikują go wszystkie państwa członkowskie.
We are very confident that all the Member States will ratify it within a short period of time.
PolishW ciągu 2 minut osiągnęła poziom torów kolejowych, wkrótce przekraczając go.
In about two minutes, it had reached the level of the railroad tracks and was coming over it.
PolishChciałbym pogratulować Słowacji, która wkrótce ma przyjąć euro.
I would also like to congratulate Slovakia, which is about to adopt the euro.
PolishWynik mającego się wtedy odbyć wkrótce irlandzkiego referendum był niepewny.
The outcome of the then pending Irish referendum was uncertain.
PolishW krajach rozwijających się 78 dzieci na tysiąc umiera wkrótce po urodzeniu.
In the developing world, 78 children per thousand die at birth.
PolishWidać dziś, że Europejska karta praw kobiet może wkrótce wejść w życie.
We can see that today, the European Charter on Women's Rights is about to get off the ground.
PolishTo technologie, które wkrótce umożliwią koncepcję linkowania danych.
All these things are about enabling this idea of linking to the data.
PolishWe wszystkich przypadkach objawy ustąpiły wkrótce po przerwaniu leczenia lapatynibem.
All events resolved promptly on discontinuation of lapatinib.
PolishMy żyjemy w epoce kresu książki, zastąpi ją pewnie wkrótce papier elektroniczny.
We are living at the age here at the end of the book, where electronic paper will undoubtedly replace it.
PolishMoże on uszkodzić dziecko w przypadku poczęcia przed, w trakcie lub wkrótce po zakończeniu leczenia.
It may harm the baby if conceived before, during or after the treatment.
PolishMam nadzieję, że obejmująca wkrótce urząd prezydencja hiszpańska będzie w stanie pomóc mi w tej sprawie.
I hope the incoming Spanish Presidency will be able to help me in this area.
PolishSpodziewamy się, że wkrótce będziemy mogli oferować nasze usługi także w innych lokalizacjach.
Depending on the shipping options provided by the seller, you may ship orders internationally.
PolishRząd Irlandii zamierza wkrótce uruchomić program National Broadband Scheme.
(GA) Mr President, the Irish government is about to launch a national broadband scheme.