"wnikać" English translation

PL

"wnikać" in English

volume_up
wnikać {ipf. v.}

PL wnikać
volume_up
{imperfective verb}

wnikać (also: wchodzić do, wdać)
Istnieje tyle zawiłych współzależności, że nie ma sensu w to głębiej wnikać, bo usłyszałbym od was: "Hej, wróć do tego o Fluctusach".
There is so many intricate relationships that I'm not going to go there now, because you would say, "Hey, go back to the Fluctus part."
. - Nie mogę i nie chcę wnikać w tę sprawę, na temat której, co zrozumiałe, ma pani zdecydowaną opinię.
. - (SL) I cannot and do not wish to go into the content of this affair, on which you, probably quite justifiably, have a strong opinion.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Wnikanie w szczegóły przepisów prawodawstwa, o których dyskutujemy, nie jest moim zadaniem.
. - (DE) Mr President, it is not my job to go into the details of the legislation we are discussing.

Context sentences for "wnikać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie należy jednak pozwolić różnym grupom interesów, lobby, które nie reprezentują dobra ogółu, wnikać do procesu legislacyjnego pod płaszczykiem dialogu ze społeczeństwem obywatelskim.
However, particular interest groups, lobbies that do not represent the common good, should not be allowed to infiltrate the legislative process under the guise of a dialogue with civil society.