"woda" English translation


Did you mean: wóda
PL

"woda" in English

EN

PL woda
volume_up
{feminine}

woda
volume_up
water {noun}
W przypadku kontaktu, skórę należy umyć mydłem oraz wodą, oczy przemyć zwykłą wodą.
If such contact occurs, wash thoroughly with soap and water; rinse eyes with plain water.
Przedmiot: Inicjatywy w dziedzinie gospodarki wodnej i gospodarki wodą pitną
Subject: Initiatives on the management of water and drinking water
dipalmitoilofosfatydyloglicerol, chlorek sodu i woda do wstrzykiwań.
dipalmitoylphosphatidylglycerol, sodium chloride and water for injections.

Context sentences for "woda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJedynym napojem, z którym można przyjmować preparat Bondronat jest czysta woda.
Patients with hepatic impairment No dosage adjustment is required (see section 5.2).
PolishAle sąd nawalnie popłynie, jako woda, a sprawiedliwość jako strumień gwałtowny.
But let justice roll down as waters, and righteousness as a mighty stream.
PolishSpędziłem pierwsze pięć minut pod wodą desperacko próbując spowolnić akcję serca.
I spent the first five minutes underwater desperately trying to slow my heart rate down.
PolishWoda rozmyła dumę, i powiem wam, że zatarliśmy silnik co, było naprawdę poważne.
We drowned our pride, I must tell you, which was really serious, and we seized the engine.
PolishPod wodą znalazły się całe regiony, regiony większe niż wiele państw członkowskich.
Whole regions have been flooded, regions that are bigger than many of our Member States.
PolishMyślę tutaj o przedsiębiorstwach w regionie Veneto, które znajdują się obecnie pod wodą.
I am thinking of the businesses in the Veneto which are underwater right now.
PolishPod wodą jest więcej czynnych wulkanów niż na lądzie, o dwa rzędy wielkości.
There are more active volcanoes beneath the sea than on land by two orders of magnitude.
PolishByło to wodą na młyn eurosceptyków i uważam, że rozczarowało euroentuzjastów.
It was grist to the mill to the Eurosceptics and I think it disappointed Euro-enthusiasts.
PolishSacharoza Disodu adypinian Podłoże Dulbecco’ s Modified Eagle (DMEM) Woda jałowa
Sucrose Di-sodium Adipate Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)
PolishI rzekł: Napełnijcie cztery wiadra wodą, a wylijcie na całopalenie i na drwa.
And he said, Do it the second time; and they did it the second time.
PolishGdyby do tego doszło, woda wypełniłaby znaczną część doliny Mississippi.
And if this happens, an inland sea would fill a good portion of the Mississippi Valley.
PolishOgarniają mię jako woda przez cały dzień; otaczają mię gromadno.
Lover and friend hast thou put far from me, And mine acquaintance into darkness.
PolishKiedy nie było ryb, jedyne, co można było zobaczyć pod wodą to hektary jeżowców.
What they couldn't predict was that other things would happen.
PolishI to nie tylko ten fragmencik nad powierzchnią morza, ale także tę część pod wodą.
-- right there, ha -- under the ocean, see what the whales see.
PolishPomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po inhalacji.
Viani may affect the normal production of steroid hormones in the body, particularly if you
PolishWoda morska daje początek chmurom, które powracają na lądy i morza w postaci deszczu i śniegu.
The ocean drives climate and weather, stabilizes temperature, shapes Earth's chemistry.
PolishJako woda chłodna duszy pragnącej: tak wieść dobra z ziemi dalekiej.
[As] cold waters to a thirsty soul, So is good news from a far country.
PolishW 1987 r. usłyszałem historię o chłopcu, pod którym załamał się lód i uwięził go pod wodą.
In 1987 I heard of a story about a boy that fell through ice and was trapped under a river.
PolishA wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.
Fire shall be kept burning upon the altar continually; it shall not go out.
PolishInne składniki leku to: chlorek cynku, meta- krezol, glicerol, wodorotlenek sodu, kwas solny, woda
Other ingredients of Lantus are: zinc chloride, m-cresol, glycerol, sodium hydroxide,