"wpłynąć" English translation

PL

"wpłynąć" in English

PL wpłynąć
volume_up
{perfective verb}

1. general

wpłynąć (also: płynąć, żeglować)

2. "na coś/kogoś"

wpłynąć (also: wpływać, mieć wpływ)
volume_up
to impact {v.i.} (on sth/sb)
Ponadto, aktualny RMP należy złożyć w przypadku otrzymania nowych informacji, które mogą wpłynąć na bieżącą specyfikację
When new information is received that may impact on the current Safety Specification,
Powiększenie lub pomniejszenie obrazu na ekranie komputera może negatywnie wpłynąć na formatowanie lub renderowanie.
If your computer screen is zoomed in or out, it may negatively impact formatting or rendering.
Zmiany klimatu mogą poważnie wpłynąć na zdrowie oddechowe oraz zwiększyć zachorowalność na wektorowe choroby zakaźne.
It may gravely impact on respiratory health and increase the incidence of vector-borne diseases.

Synonyms (Polish) for "wpłynąć":

wpłynąć

Context sentences for "wpłynąć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishIlość alkoholu w tym produkcie może wpłynąć na działanie innych leków.
The amount of alcohol in this product may alter the effects of other medicines.
PolishI zainteresowani specyficznymi ustępstwami spróbują wpłynąć na decyzję.
And stakeholders with specific trade-offs will try to influence the decision.
PolishDziałania wykonywane przez konkurencję mogą wpłynąć na Twoją liczbę wyświetleń.
The choices that your competitors make can affect your impressions.
PolishIlość alkoholu w produkcie może wpłynąć na działanie innych leków.
The amount of alcohol in this product may alter the effects of other medicines.
PolishUnia Europejska powinna wpłynąć na prace Rady Praw Człowieka ONZ.
The European Union needs to intervene in the work of the UN Human Rights Council.
PolishUważam, że tylko w ten sposób możemy choć trochę wpłynąć na Chiny.
I think that is the only way that we can actually have a small influence on China.
PolishKomisja jest gotowa rozważyć wszystkie wnioski, które mogą wpłynąć.
The Commission stands ready to consider any request that may be forthcoming.
PolishZa pomocą agencji wywiera ona presję na kraje, próbując wpłynąć na ich decyzje.
Through the agencies, they put pressure on countries in an attempt to influence their decisions.
PolishObecnie można faktycznie wpłynąć na własny produkt manipulując nim i nadając mu kształt.
What you could do is really influence your product now and shape-manipulate your product.
PolishNie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, gdyż może szkodliwie wpłynąć na dziecko.
If you become pregnant while on TRIT AZIDE, tell your doctor immediately.
PolishNie należy chłodzić fiolki w zimnej wodzie, ponieważ może to wpłynąć na proces znakowania preparatu.
The vial should not be cooled under running water, as this may impede labelling.
PolishWszystkie powyższe kwestie mogą znacznie wpłynąć na ten rezultat.
These are all things that could still substantially influence this outcome.
PolishŻadna kultura, żaden naród, nacjonalizm, nic nie może na to wpłynąć, bo to właśnie jest empatia.
No culture, no nation and nationalism -- nothing can touch it because it is empathy.
PolishNowe negocjacje w sprawie bieżących przepisów sanitarnych mogłyby wpłynąć na poprawę tej sytuacji.
New negotiations on current sanitary regulations could improve this situation.
PolishParlament i moi koledzy głośno o tym krzyczący, nie są w stanie wpłynąć na to w jakikolwiek sposób.
Parliament and my colleagues shouting about it is not going to make any difference.
PolishNie wolno stosować tego leku po 13. tygodniu ciąży, gdyż może szkodliwie wpłynąć na dziecko.
If you become pregnant while on TRITACE, tell your doctor immediately.
PolishPrzyjmowanie tych leków jednocześnie z lekiem Vivanza może poważnie wpłynąć na ciśnienie tętnicze krwi.
Taking these medicines with Vivanza could seriously affect your blood pressure.
PolishPrzyjmowanie tych leków jednocześnie z lekiem Levitra może poważnie wpłynąć na ciśnienie tętnicze krwi.
Taking these medicines with Levitra could seriously affect your blood pressure.
PolishNa estymację mogło wpłynąć rozpoczęcie podawania epoprostenolu u 43 z 235 pacjentów.
The estimates may have been influenced by the initiation of epoprostenol treatment in 43/235 patients.
PolishWnioski od pozostałych państw mogą wpłynąć na późniejszym etapie.
Applications from other countries might be received at a later stage.