"wpływać na" English translation

PL

"wpływać na" in English

PL wpływać na
volume_up
{verb}

1. "coś"

wpływać na
volume_up
to influence {vb} (sth)
LYRICA i niektóre leki mogą wzajemnie wpływać na siebie (interakcje).
LYRICA and certain other medicines may influence each other (interaction).
Zmiana klimatu będzie wpływać na wzrost i zatrudnienie w Europie.
Climate change will influence growth and jobs in Europe.
Niektóre inne leki mogą wpływać na stosowanie leku Iscover lub odwrotnie.
Some other medicines may influence the use of Iscover or vice versa.
wpływać na (also: oddziaływać, wpłynąć na)
Zmniejszenie wartości Cmin dla atazanawiru może negatywnie wpływać na skuteczność atazanawiru.
This decrease in atazanavir Cmin, might negatively impact the efficacy of atazanavir.
Panitumumab może wpływać na płodność u kobiet.
Panitumumab may impact the ability of a woman to become pregnant.
Organizacja może głęboko wpływać na ludzką naturę.
Forms of organization can have a profound impact on human nature.

2. "kogoś"

wpływać na (also: wpłynąć na)
volume_up
to prepossess {v.t.} [form.] (influence)

Similar translations for "wpływać na" in English

wpływać verb
na preposition
na pronoun
English

Context sentences for "wpływać na" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishżołądka, ponieważ może to wpływać na wyniki testu oddechowego z użyciem mocznika.
form of gastritits), because this might interfere with the urea breath test.
PolishMogą one wpływać na aktywność leku Epivir lub Epivir może zmieniać ich działanie.
These may affect the action of Epivir, or Epivir may affect their action.
PolishMoże to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi narzędzi lub maszyn.
This may affect your ability to drive or operate any tools or machinery.
PolishNiektóre leki mogą wpływać na działanie leku Glivec, jeśli przyjmowane są jednocześnie.
Certain medicines may interfere with the effect of Glivec when taken together.
PolishCzynniki te mogą wpływać na większą średnią ekspozycję obserwowaną u młodzieży.
Such factors possibly contribute to the higher average exposure observed in adolescents.
PolishTo z kolei może niekorzystnie wpływać na aktywność gospodarczą i poziom zatrudnienia.
This, in turn, could have adverse implications for activity and employment.
PolishInformacje ogólne Cholestagel może wpływać na biodostępność innych produktów leczniczych.
In general Cholestagel may affect the bioavailability of other medicinal products.
PolishCubicin może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, określające krzepliwość krwi.
Cubicin may interfere with laboratory tests that measure how well your blood is clotting.
PolishJedzenie i picie nie powinno wpływać na działanie leku Trudexa ponieważ lek ten podawany jest
Since Trudexa is given subcutaneously, food and drink should not affect Trudexa.
PolishValtropin może wpływać na stężenie hormonu tarczycy we krwi, dlatego należy okresowo
Valtropin can affect the amount of thyroid hormone in the blood, so you must have thyroid
Polishob Ilość krwinek czerwonych we krwi może wpływać na działanie cyklosporyny i takrolimusu.
Cyclosporin and tacrolimus may be affected by the number of red cells in your blood.
PolishPełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.
A full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.
PolishZłożone hormonalne preparaty antykoncepcyjne mogą wpływać na obwodową oporność na
Although combined hormonal contraceptives may have an effect on peripheral insulin resistance
PolishNie ma dowodów na to, że wiek i masa ciała mogą wpływać na wyniki tego badania.
There was no evidence that age and body-weight explained the gender difference in this study.
PolishDodatkowymi zaobserwowanymi mutacjami, które mogą wpływać na oporność, były:
Additional mutations observed which may contribute to resistance were:
PolishSzczepienia Środki immunosupresyjne mogą wpływać na odpowiedź na szczepienie.
Vaccinations Immunosuppressants may affect responses to vaccination.
PolishStosowanie leku Tasigna z innymi lekami Tasigna może wpływać na działanie innych leków.
Taking other medicines Tasigna may interfere with some other medicines.
PolishByłby to obiekt typu "open source" aby ludzie mogli na niego wpływać.
It would also be able to be an open code, so people could interact with it.
PolishTakie uwarunkowania będą nadal korzystnie wpływać na eksport i inwestycje strefy euro.
This will provide ongoing support to euro area exports and investment.
PolishZe względu na swoje działania neurologiczne, cyprofloksacyna może wpływać na czas reakcji.
Due to its neurological effects, ciprofloxacin may affect reaction time.