PL wpaść
volume_up
{verb}

1. general

wpaść (also: opadać, spadać, spaść, marnieć)
Próbowaliśmy nie wpaść do wody.
And we're trying to not fall in the water.
W przypadku prowokacji ważne jest, by nie wpaść w zastawioną pułapkę i nie reagować w sposób agresywny.
If Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.
Musimy postępować uważnie, aby nie wpaść w tę pułapkę.
We must be careful to avoid falling into that trap.
Próbowaliśmy nie wpaść do wody.
And we're trying to not fall in the water.
W przypadku prowokacji ważne jest, by nie wpaść w zastawioną pułapkę i nie reagować w sposób agresywny.
If Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.
to fall into a trap
Próbowaliśmy nie wpaść do wody.
And we're trying to not fall in the water.
W przypadku prowokacji ważne jest, by nie wpaść w zastawioną pułapkę i nie reagować w sposób agresywny.
If Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.
to fall into a trap
wpaść
wpaść (also: skoczyć)
volume_up
to pop {v.i.} [Brit.] [coll.] (over to)

2. colloquial

wpaść (also: zajść w ciążę)
wpaść (also: wpadać)
volume_up
to pop in {vb} [Brit.] [coll.]
wpaść (also: wpadać)
volume_up
to pop over {vb} [Amer.]
wpaść (also: wpadać)
volume_up
to pop round {vb} [Brit.]

Synonyms (Polish) for "wpaść":

wpaść

Context sentences for "wpaść" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAle powiecie na pewno, skoro papier jest takim dobrym pomysłem, ktoś musiał już na to wpaść wcześniej.
Now, you say, "If paper is a good idea, other people have surely thought of it."
PolishAle żeby w nie wpaść, trzeba być bardzo blisko. ~~~ Z naszego punktu widzenia zawsze widać Ziemię.
But what's very impressive is that, from our vantage point, we can always see the Earth.
PolishMusimy postępować uważnie, aby nie wpaść w tę pułapkę.
We must be careful to avoid falling into that trap.
PolishNigdy nie jest łatwo wpaść pod samochód.
PolishDrugi rodzaj praw, które było ciężko przestrzegać to prawa dzięki którym możesz wpaść w kłopoty w USA w XXI wieku.
The second type of rule that was difficult to obey was the rules that will get you into a little trouble in twenty-first-century America.
PolishNie może ponownie wpaść w przestarzałe tory myślowe, w protekcjonizm, politykę dzielenia rynku, ani też w wyścig o dotacje.
There must be no relapse into outmoded thinking, into protectionism, into a policy of compartmentalisation or into a race for subsidies.
PolishNie chcę wpaść w tarapaty.
PolishPo pierwsze panu Simpsonowi pragnę powiedzieć, że w przypadku tej dyrektywy udało nam się nie wpaść w pułapkę nadmiernej regulacji i biurokracji.
Firstly, I would like to say to Mr Simpson that the directive has managed to stay away from regulation and bureaucracy.
Polishwpaść we własne sidła
Polishwpaść we własne sidła
Polishwpaść we własne sidła
PolishJednakże ponieważ w przypadku tej dyrektywy staramy się nie wpaść w pułapkę nadmiernej regulacji, nie musimy określać każdego takiego podatku.
However, since this directive is trying to stay away from over-regulation, we do not need to define every one of those taxes.
Polishwpaść we własne sidła
Polishwpaść jak śliwka w kompot
Polish. - (DE) Przypadek pluszowego misia Mahometa pokazał nam po raz kolejny jak łatwo jest wpaść w tarapaty w obcym kraju.
in writing. - (DE) The case of Muhammad the teddy bear has brought home to us once again how easy it is to get into a tight spot in a foreign country.
Polishwpaść w tarapaty
Polishwpaść w tarapaty
Polishwpaść we wściekłość
Polishwpaść we wściekłość
Polishwpaść w tarapaty