"wpisywać" English translation

PL

"wpisywać" in English

PL wpisywać
volume_up
[wpisuję|wpisywałbym] {imperfective verb}

Wpisują swoje dane adresowe do katalogu, a następnie otrzymują rachunek na tysiąc euro.
They enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
volume_up
to key [keyed|keyed] {v.t.} (type)
wpisywać

Context sentences for "wpisywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGdy zaczniesz wpisywać nazwy kontaktów, będą one automatycznie uzupełniane.
Adding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.
PolishGdy zaczniesz wpisywać nazwy kontaktów, będą one automatycznie uzupełniane.
Your contacts will auto-populate when you start typing.
PolishZamiast wpisywać pytanie, kładę na mapie przedmiot.
Rather than typing a keyword to find something, I put my objects on top of it.
PolishZamiast wpisywać w telefonie komórkowym pełny adres URL wystarczy zeskanować odpowiedni kod QR.
But with a QR code there is no need to type the full URL into your phone, instead you simply scan the image.
PolishGdy zaczniesz wpisywać szukaną frazę, ujrzysz sugestie wyszukiwania lub wyniki wyszukiwania dynamicznego.
You can simply start typing your search and you'll see suggestions for what you might be looking for or instant search results.
PolishCo do różnych krajowych grup interesu zostało wyraźnie powiedziane, że nie będą one wpisywać się do rejestru.
As far as the various national lobby groups are concerned, it has been clearly stated that these will not be included in the register.
PolishSprawozdawca przedstawił wniosek, by w paszporcie dziecka wpisywać nazwisko osoby ponoszącej odpowiedzialność rodzicielską.
The rapporteur's proposal is that the names of those with parental responsibility should be printed in the child's passport.
PolishChciałbym, gdybym miał prowadzić rejestr, wpisywać tam również wszystkich tych, którzy do mnie przyszli, ponieważ w ten sposób, moglibyśmy mieć prawdziwą przejrzystości.
I would like, if I were compelled to have a register, to record those who came to me as well, because in that way, we could have true transparency.
PolishDzisiejsza umowa z Komisją nie jest zła, ale przedstawiciele grup interesu muszą wpisywać się do rejestru i podawać w nim informacje o interesach, które rzeczywiście reprezentują.
The agreement today with the Commission is not bad, but lobbyists must be obliged to put their names and their real interests in a register.