"współmałżonek" English translation

PL

"współmałżonek" in English

PL współmałżonek
volume_up
{masculine}

współmałżonek (also: małżonek, mąż)
współmałżonek (also: małżonek)
volume_up
spouse {noun}
Twoje dochody mogą pochodzić z różnych źródeł: od rodziców, współmałżonka albo z pracy zarobkowej.
Income can come from different sources, such as your parents, your spouse, or, of course, work.
Pamiętam, że największy problem w Unii Europejskiej został spowodowany nie przez współmałżonka, ale przez coś bardzo podobnego: przez sprawę Edith Cresson.
I remember that the greatest problem in the European Union was caused not by a spouse, but something similar: I refer to the case of Edith Cresson.
W Unii Europejskiej obserwujemy wzrost liczby małżeństw, w których współmałżonkowie pochodzą z różnych krajów, zarówno Unii Europejskiej jak i spoza niej.
An increase in the number of married couples in the EU where the spouses are nationals of different EU or non-EU countries has been noted.