"wspólne" English translation

PL

"wspólne" in English

PL wspólne
volume_up
{adjective}

wspólne (also: ogólny, wspólny, powszechny, popularny)
volume_up
common {adj.}
Jest to nasz wspólny Traktat, nasze wspólne osiągnięcie i wspólne zadanie.
This is our common Treaty, our common achievement and our common task.
Oczywiście łączą nas wspólne interesy i wspólne wartości.
Of course we are linked by common interests and common values.
Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe (
Common consular instructions: biometric identifiers and visa applications (
wspólne (also: firmowy, wspólny, zbiorowy, wspólna)

Synonyms (Polish) for "wspólny":

wspólny

Context sentences for "wspólne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPracą tą, jak państwo wiedzą, rządzi kilka podstawowych zasad, które są nam wspólne.
The work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
PolishUnia Europejska musi dać dobry przykład, przedstawiając wspólne stanowisko.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
PolishIstnieją sprawy i obszary, które możemy rozwiązać tylko poprzez wspólne działanie.
These are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
PolishNaszym świętym obowiązkiem jest wspólne zapewnienie poszanowania tych praw.”.
To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
PolishTak więc, wspólne granie prowadzi do powstania więzi, zaufania i współpracy.
And so, playing a game together actually builds up bonds and trust and cooperation.
PolishOpieka zdrowotna należy do właściwości krajowych, ale istnieją punkty wspólne z Europą.
Healthcare is a national competence, but there are points of contact with Europe.
PolishPodsumowując, nasze procedury unijne powinny być wspólne, przejrzyste i szybkie.
In summary, our EU procedures should be unified, transparent and fast.
PolishWspólne zasady świadczenia usług lotniczych we Wspólnocie (przekształcenie) (debata)
Rules for the operation of air services in the Community (recast) (debate)
PolishPoparcie dla traktatu lizbońskiego oznacza wspólne działanie, podążanie tą samą ścieżką.
Supporting the Lisbon Treaty means doing things together, following the same path.
PolishParlament utrzymał wspólne i nieustępliwe stanowisko w negocjacjach z Radą.
The Parliament remained united and stayed firm during the negotiations with the Council.
PolishTo społeczne i wspólne doświadczenie wydaje się być dziś bardzo ważne.
Again, this communal sense of experience that seems to be so important today.
PolishEuropa musi podjąć wspólne działania w celu przezwyciężenia obecnej sytuacji.
Europe must take collective action to overcome the current situation.
PolishJest bardzo ważne, żebyśmy mieli wspólne stanowisko uzgodnione na szczeblu UE.
It is important to have a coordinated position at European level.
PolishWiem, że jeszcze za wcześnie, ale naprawdę musimy podjąć wspólne działania.
I know it is early days, but we really need to get our act together.
PolishWspólne działania na rzecz gwarancji przestrzegania tych praw są naszym najwyższym obowiązkiem”.
To come together to ensure that those rights be respected is our solemn duty.'
PolishW tym celu jednak musieliście zaakceptować wspólne jarzmo z zainteresowanym rządami.
However, to do so, you have had to accept being yoked together with the governments concerned.
PolishNajwyższy czas podjąć wspólne działania, aby powstrzymać tego rodzaju dyskryminację kobiet.
It is high time that we took action together to stop this discrimination against women.
PolishEuropa musi nauczyć się mówić jednym głosem oraz podjąć wspólne działania.
Europe must learn to speak with one voice and to take united action.
PolishUmowa przewiduje wspólne użytkowanie zakładów naprawczych i obiektów obsługi technicznej.
It provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.
PolishKolejna dyrektywa reguluje wspólne wysiłki dotyczące emisji nieobjętych ETS.
A further directive governs effort sharing with regard to the emissions not covered by the ETS.