"wstawiać" English translation

PL

"wstawiać" in English

PL

wstawiać {imperfective verb}

volume_up
1. general
wstawiać (also: wstawić)
volume_up
to inset {v.t.} (line, page, map)
Don't put it in the foyer.
No ale jeśli wstawisz go w drzwiach frontowych, ludzie powiedzą: "Och, chciałeś być tacy jak oni, ale nie wyszło ci" Więc nie wstawiaj go tam.
But then if you put it in the front door, people say, "Oh, you're trying to be like those guys, and you didn't make it." ~~~ So don't put it there.
Uwzględnij wszystkie kropki (.) użyte w nazwie użytkownika podczas konfigurowania adresu konta Google Mail, ale nie wstawiaj żadnych spacji ani znaków ,,@".
Include any dots (.) that you used in the username during the Google Mail address set-up process, but do not use any spaces or '@' signs.
2. linguistics
3. "do tekstu"
wstawiać (also: wstawić)
volume_up
to interpolate {v.t.} (word, line)
4. "w środek wyrazu", linguistics
wstawiać (also: wstawić)

Context sentences for "wstawiać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPamiętaj, aby nie wstawiać spacji między operatorem site: a nazwą domeny.
Note that you shouldn't include a space between the site: operator and your domain name.
PolishKościół musi być otwarty dla wszystkich i wstawiać się za pokrzywdzonymi.
The church must be open to all and must champion the disadvantaged.
PolishZa pomocą tego menu możesz wstawiać linie, strzałki, bazgroły, linie łamane, pola tekstowe i obrazy.
Use this menu to insert lines, arrows, scribbles, polylines, text boxes, and images.
PolishW dokumentach można z łatwością wstawiać równania matematyczne, a także pracować nad jednym równaniem z kilkoma osobami jednocześnie.
You can easily insert mathematical equations into your documents, and collaborate on a single equation at once with multiple people.
Polishwstawiać się za kimś
Polishwstawiać się u kogoś
PolishPodczas edycji możesz wstawiać w komórce podziały wierszy, jeśli chcesz poprawić wygląd tekstu wymagającego takich podziałów, na przykład adresu.
You can create lines breaks within a cell while editing if you want to improve the look of text that requires line breaks, such as addresses.
PolishAby wstawiać nagłówki i stopki w dokumencie, kliknij menu rozwijane Wstaw i wybierz polecenie Nagłówek lub Stopka.
To insert headers and footers in your doc, click the Insert drop-down menu and select Header or Footer. Type the text for your header or footer in the area with dotted lines.
Polishwstawiać się za
Polishwstawiać się za