"wszy" English translation

PL

"wszy" in English

EN
volume_up
wy {pron.}
EN

PL wszy
volume_up
{feminine plural}

wszy
W przypadku inwazji D. caninum należy wziąć pod uwagę jednoczesne zwalczanie żywicieli pośrednich takich jak pchły i wszy w celu zapobieżenia reinwazji.
When D. caninum infection is present, concomitant treatment against intermediate hosts such as fleas and lice should be considered to prevent reinfection.
Preparat STRONGHOLD był także skuteczny w leczeniu dojrzałych tęgoryjców jelitowych u kotów, dojrzałych nicieni jelitowych u kotów i psów, a także wszy u psów i kotów.
STRONGHOLD was also effective in the treatment of adult intestinal hookworms in cats, adult intestinal roundworms in cats and dogs, and biting lice in dogs and cats.
Wyniki badań wykazały, że ProMeris Duo jest skuteczny w leczeniu inwazji pcheł i kleszczy u psów, i zapobieganiu jej, oraz w leczeniu demodekozy i inwazji wszy u psów.
The results of the studies showed that ProMeris Duo is effective in the treatment and prevention of flea and tick infestations, and in the treatment of demodicosis and lice infestation in dogs.

Synonyms (Polish) for "wesz":

wesz

Context sentences for "wszy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSitagliptyna usuwana była w stopniu umiarkowanym za pomoc hemodializy (13, 5 % w ci gu 3 do 4 godzin hemodializy, pocz wszy od 4. godziny po podaniu dawki).
Sitagliptin was modestly removed by hemodialysis (13.5 % over a 3- to 4-hour hemodialysis session starting 4 hours postdose).