"wszystkiego najlepszego" English translation

PL

"wszystkiego najlepszego" in English

PL wszystkiego najlepszego
volume_up

wszystkiego najlepszego (also: wszystkiego dobrego)
Życzę wszystkiego najlepszego Pańskiemu krajowi i Panu osobiście.
All the best to your country and all the best to you personally.
Życzę panu wszystkiego najlepszego, panie przewodniczący Rady.
I wish you all the best luck in the world, President-in-Office.
Życzę prezydencji wszystkiego najlepszego w najbliższych sześciu miesiącach.
I wish the Presidency all the best for the next six months.

Similar translations for "wszystkiego najlepszego" in English

wszystko noun
wszystko adverb
English
wszystko pronoun
wszystko
lepszy adjective
najlepszy adjective

Context sentences for "wszystkiego najlepszego" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishŻyczę Komisji wszystkiego najlepszego w realizacji celów, które sobie wyznaczyła.
I wish the Commission well in terms of the goals that it has set out.
PolishŻyczę wszystkiego najlepszego Węgrom - mojej ojczyźnie, która umiłowała wolność.
I wish the best of luck to Hungary, my freedom-loving home country.
PolishJednak życzę panu posłowi Corbettowi wszystkiego najlepszego po tym, jak w lipcu opuści to miejsce.
But I wish Mr Corbett well in whatever he does after he leaves this place in July.
PolishMając właśnie to na myśli, pragnę jeszcze raz życzyć państwu wszystkiego najlepszego w 2008 r.
It is very much with this in mind that I would again wish you all the very best for 2008.
PolishBędziemy kontynuować naszą pracę, życząc byłemu koledze wszystkiego najlepszego i powodzenia.
We will continue with our work, wishing our former colleague very best wishes and good luck.
PolishPo pierwsze, pragnę życzyć wszystkiego najlepszego panu Bowisowi, z którym wspólnie ciężko pracowaliśmy.
Firstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
PolishJestem przekonana, że życzymy również wszystkiego najlepszego naszemu nowemu koledze.
I am sure we wish good luck to our new colleague also.
PolishWszystkiego najlepszego z okazji Europejskiego Dnia Morza!
Ladies and gentlemen, Happy European Maritime Day!
Polish(SV) Wszystkiego najlepszego z okazji 60. urodzin panie Karl-Heinz.
(SV) Karl-Heinz, congratulations on your 60th birthday.
PolishPragnę pana powitać, życzyć wszystkiego najlepszego i podziękować za pańskie wystąpienie.
(ES) Dear Prime Minister Zapatero, welcome, good luck and thank you for your speech.
PolishŻyczę wszystkiego najlepszego i powodzenia w nowej pracy w ...
We wish you the best of luck in your new job at…
PolishRaz jeszcze życzę pani poseł Kauppi wszystkiego najlepszego.
Again, I express my best wishes to Ms Kauppi.
PolishŻyczę Komisji wszystkiego najlepszego w nadchodzącym roku.
I wish the Commission well in the year ahead.
PolishWszystkiego najlepszego!
Mr Chatzimarkakis, whose birthday it is today, has the floor for two and a half minutes.
PolishChciałbym podziękować sprawozdawczyni, pani poseł Mathieu, i życzyć jej oraz prezydencji węgierskiej wszystkiego najlepszego.
I would like to thank the rapporteur, Ms Mathieu, and wish her and the Hungarian Presidency my best.
PolishWszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
Wishing you every happiness on your special day.
Polish(GA) Życzę panu jutro wszystkiego najlepszego.
(GA) I wish you the very best of luck tomorrow.
PolishWszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
PolishMimo tego życzę osobom powołanym na stanowiska przewodniczącego Rady i wysokiego przedstawiciela wszystkiego najlepszego.
In spite of all this, I wish those appointed as President of the Council and High Representative every success.
PolishMam nadzieję, że zakończy się to sukcesem - ma pan przed sobą ogromne zadanie, więc życzę panu wszystkiego najlepszego.
I hope this proves successful, Commissioner Barnier: you have a huge task ahead of you and I wish you the very best of luck.