"wyasygnować" English translation

PL

"wyasygnować" in English

PL wyasygnować
volume_up
{perfective verb}

Musimy wyasygnować fundusze na plan EPSTE na rzecz odnawialnej energii.
We must ensure that we allocate funds to the SET plan for renewable energy.
Na kształcenie dorosłych należy wyasygnować środki w budżecie.
An adequate share of the budget has to be allocated to adult learning.
Wprowadziliśmy także poprawkę do budżetu, żeby można było wyasygnować fundusze na budowę bezpiecznych terenów parkingowych.
We have also made an amendment to the budget so that we can allocate money for the construction of safe parking areas.
Jeśli jednak chcemy osiągnąć sukces i rzeczywiście wdrożyć tę strategię, musimy wyasygnować na nią odpowiednie środki - bez znaczących kompromisów lub cięć.
However, if we want to be successful and to implement this strategy in earnest, we must assign sufficient funding for it, without substantial compromises or cuts.
wyasygnować (also: wydawać, wydać, emitować, wyemitować)
wyasygnować (also: pisać, napisać, asygnować, komponować)

Synonyms (Polish) for "wyasygnować":

wyasygnować

Context sentences for "wyasygnować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNa kształcenie dorosłych należy wyasygnować środki w budżecie.
An adequate share of the budget has to be allocated to adult learning.
PolishJeśli chcemy, by uniwersytet dobrze funkcjonował, musimy wyasygnować dla niego środki na nadchodzące lata.
If we want the University to succeed, we have to find a budget for the years ahead.
PolishUdało mi się wyasygnować na ten projekt 1 mln euro.
I have found EUR 1 million, which I am going to add to this project.
PolishKomisja zaproponowała, żeby nie przeznaczać na ten cel żadnych dodatkowych funduszy, a wyasygnować środki finansowe z budżetu programu Progress.
The Commission proposed that no extra funds would be made available, with funding instead being taken from the Progress programme.
PolishZgodzono się, aby już w roku przyszłym wyasygnować na ten cel kwotę około 400 milionów euro, a do roku 2013 budżet miał być sześć razy większy.
It has been agreed that about EUR 400 million will be earmarked for this purpose for next year, and by 2013 the budget will be six times greater than this.