"wycinka" English translation

PL

"wycinka" in English

PL wycinka
volume_up
{feminine}

1. general

wycinka (also: wycinanie)
volume_up
clearance {noun} (of trees, vegetation)

2. "lasu"

wycinka
Bank Światowy ocenia, iż nielegalna wycinka rocznie kosztuje kraje rozwijające się 15 bilionów dolarów straconego dochodu.
The World Bank estimates that illegal logging costs developing countries USD 15 billion a year in lost revenue.
(HU) Dnia 15 maja w USA uchwalono akt prawny, który stanowi przełom w ogólnoświatowym kryzysie związanym z nielegalną wycinką drzew.
(HU) On 15 May, a piece of legislation was created in the USA which is a milestone in the crisis surrounding illegal logging, which can be experienced worldwide.

Context sentences for "wycinka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie, nie, nie, to nie jest wycinka, to jest... on używa piły. ~~~ Cóż, nie możesz zrobić wycinki z...
"No, no, no, that's not clear cutting, that’s -- he's using a handsaw."
PolishTo niewiarygodna ilość środków, które potrzebne są do zastąpienia utraty tlenu spowodowanej wycinką tych drzew.
That is an enormous amount of funding that would be required to replace the loss of oxygen that we cut down by cutting these trees.
PolishNajwiększą pojedynczą przyczyną globalnego ocieplenia, razem z wycinką lasów, która stanowi jego 20 procent, jest spalanie paliw kopalnych.
The biggest single cause of global warming, along with deforestation, which is 20 percent of it, is the burning of fossil fuels.
PolishMakieta wycinka budynku
PolishW ramach etapu planowania, w październiku 2007 r. na terenie przyszłej siedziby EBC zainstalowano makietę wycinka budynku w skali 1:1.
Within the scope of the Planning Phase for the new premises of the European Central Bank (ECB), a mock-up building was installed at the ECB’s future site in October 2007.
PolishTwierdzi też, że przywódcy muszą usiąść razem i rozmawiać, póki nie pojmą w pełni wszystkiego, co należy zrobić: wszystkich spraw, a nie tylko ich wycinka.
He says that leaders need to sit together until they have reached a full mutual understanding of all that needs to be done: the whole job and not just bits of it.
PolishSą wyraźne sygnały, że wiele gatunków ryb jest odławiana w nadmiernych ilościach, a brak regulacji i nadzoru skutkuje nielegalną i niezrównoważoną wycinką drzew.
There are clear signs that many species of fish are being overfished, and a lack of regulation and control has resulted in forest being cut down illegally and unsustainably.
PolishJest tajemnicą poliszynela, że w Bułgarii od ośmiu lat ma miejsce wycinka lasów organizowana przez, jak je sam pan Dogan nazywa, "grupę przedsiębiorstw” stowarzyszonych z jego partią.
It is a public secret in Bulgaria that what Dogan himself refers to as 'the circle of companies' around his party has been cutting down, for eight years now, the forests of Bulgaria.