"wyemitować" English translation

PL

"wyemitować" in English

PL wyemitować
volume_up
{perfective verb}

wyemitować (also: wydawać, wydać, emitować, asygnować)
Każdy kraj strefy euro może raz do roku wyemitować okolicznościową monetę 2 euro.
Once a year, each country in the euro area may issue a €2 commemorative coin.
Każdy kraj strefy euro – jak również Monako, San Marino i Watykan – może raz do roku wyemitować monetę okolicznościową o nominale 2 euro.
Each country in the euro area, as well as Monaco, San Marino and the Vatican City, can issue a €2 commemorative coin once a year.
Z wyjątkiem gdy władze włamią się do obcego organu i wyemitują fałszywy certyfikat. ~~~ Właśnie tak zdarzyło się z DigiNotar.
Except they can if they hack into a foreign C.A. and issue rogue certificates.
W ostatni piątek został on także pierwszy raz wyemitowany w rosyjskiej telewizji publicznej.
Last Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.
Wyprodukowaliśmy ten spot i został on wyemitowany przez różne stacje telewizyjne i wykorzystany do pokazów w szkołach.
We produced that, and it was broadcast by several TV channels and was also used in the school visits.
wyemitować (also: emitować)
Przykro mi bardzo, jeśli w wyniku mojego wystąpienia wyemitowałem do atmosfery więcej dwutlenku węgla, niż mam prawo.
I am very sad if this speech has resulted in my emitting more carbon dioxide than I am actually entitled to.
Każdy wyemitowany gram CO2 należy traktować tak samo, tak jak i redukcja emisji wywiera wszędzie taki sam skutek.
Just as every gram of CO2 emitted must be regarded in the same way, the reduction of emissions, too, has the same effect everywhere.
Przybyłem tu mówić o ekologii, a jednocześnie wyemitowałem tyle CO2 ile Francuz w ciągu całego roku.
I came here to speak about ecology, and I emitted as much CO2 as a Frenchman in one year.
wyemitować (also: emitować, nadawać, nadać, transmitować)
Po pierwsze, ludzie z 'Osi' nagrali odcinek dla Comedy Central wyemitowany w Stanach, oraz rozchwytywany na YouTube.
First, the Axis guys recorded a Comedy Central special that aired in the States, and it was getting great hits on YouTube.

Context sentences for "wyemitować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusi wyemitować niezbędne środki finansowe: obecnie jednak debata w sprawie euroobligacji utknęła w martwym punkcie; konieczne jest jej wznowienie.
It has to release the financial resources required: currently, however, the debate on the Eurobonds is at a standstill; it must be relaunched.