"wyjątek" English translation

PL

"wyjątek" in English

PL wyjątek
volume_up
{masculine}

  1. general
  2. IT

1. general

wyjątek
Robimy wyjątek ze względów wskazanych przez sprawozdawcę...
We are making an exception for the reasons outlined by the rapporteur...
Zrobimy wyjątek i poprzemy tę propozycję.
(DE) Mr President, we shall make an exception and support that proposal.
Istnieje jednak jeden wyjątek, mianowicie produkcja pojazdów.
There is one exception, though, namely vehicle construction.
W związku z tym konserwatyści mogą w drodze wyjątku poprzeć ten kompromisowy wniosek, pod żadnym pozorem nie ustanawiając jednak precedensu.
Conservative MEPs can therefore support the compromise proposal as an exception, and in no way setting a precedent.
Prawie bez wyjątku zgadzaliśmy się ze sobą praktycznie co do każdej kwestii, bez potrzeby negocjowania kompromisowych poprawek, ponieważ od razu byliśmy zgodni w naszych poglądach.
Almost without exception we have found ourselves in agreement on pretty well every issue without any need to negotiate compromise amendments because we already had a close meeting of minds.
Pragnę jeszcze skorygować sugestię, jaką być może nieumyślnie poczyniła pani Meglena Kuneva: złożony pakiet poprawek kompromisowych uzyskał poparcie grupy tylko z jednym wyjątkiem.
I just want to correct one impression that I think Ms Kuneva gave, perhaps unintentionally: the package of compromise amendments on the table is supported with one exception only by this group.
wyjątek (also: fragment, wyciąg, ekstrakt, wypis)

2. IT

wyjątek (also: obsługa wyjątków)

Synonyms (Polish) for "wyjątek":

wyjątek

Context sentences for "wyjątek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI to co jest interesujące w tym eksperymencie, że to nie jest wyjątek.
And what's interesting about this experiment is that it's not an aberration.
PolishWiecie, ja nie lubię przewidywać, ale zróbmy mały wyjątek, co?
I usually make the predictions, but let's do a little flip.
PolishUstępstwo to powinno było stanowić absolutny wyjątek i dotyczyć wyłącznie Papui Nowej Gwinei.
This concession should have been absolutely exceptional, and it should not have been applied in the case of Papua New Guinea.
PolishDrugi ważny element zawarty we wniosku to logiczny wyjątek obejmujący Eskimosów i pozostałe rdzenne społeczności.
A second important element in the proposal is the logical exemption of Inuit and other indigenous communities.
PolishJedyny istniejący wyjątek dotyczy państw członkowskich, które reformują systemy emerytalne zgodnie z życzeniami Komisji.
The one exemption that exists concerns Member States who reform their pension systems as desired by the Commission.
PolishTym razem musi zrobić wyjątek.
Well, this has to be one of those times.
PolishCo więcej, Kalifornia to nie wyjątek.
PolishChciałabym zapytać, czy dzisiejszy specjalny reżim będzie powtarzany, czy był to tylko wyjątek.
(CS) Mr Chairman, I would just like to ask whether today's special regime will be repeated or whether it was really only today's extravaganza.
PolishZacząłem się zastanawiać, czy mylna decyzja pielęgniarek to wyjątek, czy przykład powszechnego zachowania.
And from that point on I started thinking, are the nurses the only people in the world who get things wrong in this particular decision, or is it a more general case?
PolishDlatego jestem wdzięczny pani poseł sprawozdawczyni Doyle i prezydencji francuskiej, jeżeli nas słucha, za wyjątek dla ruchu lotniczego.
I am therefore grateful to the rapporteur, Mrs Doyle, and the French Presidency - were it to listen - that they have excluded air traffic.
PolishWyjątek stanowią podłogi.
PolishJest jeden wyjątek.
PolishTo wyjątek.
PolishSpróbowano uczynić wyjątek dla lotów przywódców państw lub członków administracji rządowej, podczas gdy równocześnie wymaga się odpowiedzialnego postępowania od obywateli.
An attempt has been made to exempt flights by Heads of State or Government, while at the same time citizens are required to act responsibly.