"wykupić" English translation

PL

"wykupić" in English

PL wykupić
volume_up
{verb}

Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
I would like to purchase insurance.
Łączna kwota wszystkich nabytych obligacji, które jeszcze nie zostały wykupione, jest co tydzień „neutralizowana”, dzięki czemu ogólne warunki płynnościowe pozostają niezmienione.
The total sum of all purchased bonds that have not yet matured is neutralised every week, so that overall liquidity conditions remain unaffected.
wykupić (also: odkupić, wybawić)
W moim przekonaniu jest to taki świat, który może wykupić dusze biednych ludzi z materialnej niewoli.
In my view, it is this kind of world that can redeem the soul of poor people.

Synonyms (Polish) for "wykupić":

wykupić
Polish

Context sentences for "wykupić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMożliwe, że w celu uzyskania ochrony od kosztów prawnych będziesz musiała wykupić oddzielne ubezpieczenie.
You may need to take out separate insurance to cover legal expenses.
PolishJeśli nie, będzie musiał wykupić ubezpieczenie na miejscu.
If not, he'll have to take out new insurance in Britain.
PolishOstatnio musiałem wykupić ubezpieczenie na życie.
So I just recently had to buy life insurance.
PolishCzy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
PolishAle ponieważ mieszkasz we Francji i to tam będzie zarejestrowany Twój samochód, ubezpieczenie powinieneś wykupić we Francji.
However, because you live in France and will eventually have your car registered there, you will have to use a French insurer.
PolishJeśli to zbierzemy razem, zobaczymy zadziwiającą ilość pieniędzy wpompowanych do systemu, by nas opłacić i wykupić.
But if you stack it up, you just see this amazing, staggering amount of dollars that have been put into the system to fund and bail us out.
PolishW takim przypadku będziesz musiał wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub zarejestrować się w państwowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych w kraju przyjmującym.
In such case, you will be required to take out private health insurance, or to subscribe to the national health service of your host country.
PolishPowinna ona wykupić odpowiednie ubezpieczenie w celu pokrycia ewentualnego ryzyka lub szkód spowodowanych przez projekt zarówno na etapie budowy, jak i później.
The appropriate insurance should be taken out to cover any potential risk or damage caused by the project, either in its construction or thereafter.
PolishJeżeli sytuacja taka będzie miała miejsce w Twoim przypadku, powinieneś zarejestrować się w państwowym systemie opieki zdrowotnej w nowym kraju lub wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.
If this is the case for you, you will need to register for state healthcare in the country where you are studying or to take up private sickness insurance.