"wynagradzać" English translation

PL

"wynagradzać" in English

PL

wynagradzać {imperfective verb}

volume_up
Oczywiście jest ważne, aby urlop macierzyński był wynagradzany w pełnej wysokości.
Of course, it is important that maternity leave be on full pay.
Ostatni kryzys finansowy dowiódł konieczności przeanalizowania spraw związanych z polityką wynagradzania dyrektorów spółek.
The recent financial crisis has illustrated the need to analyse issues related to pay policies of company directors.
na piśmie. - Zasada równego wynagradzania za jednakową pracę pomaga wyeliminować dyskryminację kobiet w miejscu pracy.
. - The principle of equal pay for equal work helps to remove discrimination against women in the workplace.
wynagradzać (also: wynagrodzić)
volume_up
to requite {vb} [form.] (for sth with sth)

Synonyms (Polish) for "wynagradzać":

wynagradzać

Context sentences for "wynagradzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZa taką samą pracę w tym samym miejscu należy wynagradzać taką samą płacą.
The same work in the same place must receive the same wage.
PolishUnia Europejska musi mieć odwagę wynagradzać - nie karać - odwagę, przedsiębiorczość, ciekawość i kreatywność.
The EU must dare to reward - not punish - courage, entrepreneurship, curiosity and creativity.
PolishI na koniec, musimy wynagradzać naszych polityków.
And finally, we need to really reward politicians.
PolishWiększość pracowników domowych to kobiety i imigranci, których łatwiej jest wykorzystywać i niedostatecznie wynagradzać.
The majority of these domestic workers are women and immigrants, who are easier to exploit and underpay.