PL wypaczony
volume_up
{adjective masculine}

1. general

wypaczony (also: wykrzywiony, wykręcony)
wypaczony (also: spaczony, zwichrowany)
volume_up
warped {adj.} (also fig.)
Jest do pewnego stopnia niemoralny, a także wypaczony.
It is, to a certain extent, immoral, and it is also warped.

2. "przez coś"

wypaczony
volume_up
skewed {adj.} (by sth)

Synonyms (Polish) for "wypaczyć":

wypaczyć

Context sentences for "wypaczony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKażdy system nagród może zostać wypaczony przez złą wolę.
Any incentive system can be subverted by bad will.
PolishDziś to przedstawiciele Unii Europejskiej są ekstremistami, dążąc do narzucenia swojej woli poprzez ten wypaczony dokument.
For the EU are today's extremists, seeking to impose their will by way of this distorted document.
PolishGdyby tak było, groziłby nam wskaźnik dający jedynie wypaczony, częściowy, a co za tym idzie, jednostronny obraz.
If it could, we would be in danger of ending up with an indicator that gives nothing more than a distorted, partial and therefore one-sided view.
PolishChciałbym z tego miejsca zwrócić uwagę na wypaczony charakter tej sytuacji, na sposób, w jaki depcze się prawa, oraz na tę ukrytą próbę nacjonalizacji.
I would like to call attention from this microphone to the twisted nature of this situation, to the way rights are being trampled on and to this disguised attempt at nationalisation.