"wypowiadać" English translation

PL

"wypowiadać" in English

PL

wypowiadać [wypowiadam|wypowiadałbym] {imperfective verb}

volume_up
Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
Can express him/herself spontaneously and fluently without having to search for words frequently and noticeably.
Ten Parlament wypowiada się na zasadzie większości głosów i ma wszelkie prawo ku temu, by krytykować lub negatywnie oceniać komisarzy.
This Parliament will express itself with a majority and has every right to criticise or censure the Commissioners.
Tajwańskie studio produkcyjne interpretowało amerykańską politykę w 3D (Śmiech) Jeden człowiek opowiadał poprzez Twitter historię swojego ojca i wypowiadanych przez niego bzdur.
(Laughter) And one man would tell the stories of his father by using a platform called Twitter to communicate the excrement his father would gesticulate.
wypowiadać (also: wypowiedzieć)

Synonyms (Polish) for "wypowiadać":

wypowiadać

Context sentences for "wypowiadać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishParlament Europejski musi się głośno wypowiadać na temat spraw o tak ważnym znaczeniu.
The European Parliament needs to speak out on a matter of such importance.
PolishNie czas, by wypowiadać jakiekolwiek inne słowa aniżeli wyrazy współczucia dla ich rodzin.
Now is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.
PolishNie wszędzie obywatele mogą swobodnie się wypowiadać czy wyrażać swoje poglądy.
Not everywhere can people speak freely or make known their opinion.
PolishDziałać i wypowiadać się w tej kwestii nie zacząłem kilka dni temu.
I did not just start taking action and speaking out on this issue a few days ago.
PolishWładze sądowe na ogół nie ośmielają się wypowiadać przeciwko rządowi.
Judicial authorities do not usually dare speak out against the government.
PolishNa podstawie jakiego artykułu może w tych okolicznościach wypowiadać się pan poseł Cohn-Bendit?
Under what rule is Mr Cohn-Bendit allowed to give a speech in these circumstances?
PolishNie zamierzam wypowiadać się w sprawie dokładnego terminu, w którym osiągniemy końcowe porozumienie.
I am not going to pronounce on the exact timeframe for coming to a final agreement.
PolishPrzykro mi, ale nie możemy wypowiadać się za naszych afrykańskich partnerów.
I am sorry but we cannot stand in for our African partners.
PolishJestem szczęśliwy, że na koniec mogę się wypowiadać w sprawie Turcji.
Member of the Commission. - Madam President, I am glad to say my last word on Turkey.
PolishNie chciałbym zbyt szczegółowo wypowiadać się na temat tego, co zostało tu powiedziane.
I do not wish to go into too much detail on what was said.
PolishW związku z tym podczas obecnej debaty na temat budżetu musimy wypowiadać się w sposób bardzo precyzyjny.
In this context, we must be very clear about this debate on the budget.
PolishTo ważne sprawozdanie, biorąc pod uwagę jego zawartość, ale nie chciałbym teraz wypowiadać się na ten temat.
In terms of content, it is an important report, but I did not want to comment on it now.
PolishNie powinniśmy jako Europejczycy wypowiadać się, jaki powinien być skład rządów tych krajów.
It is not up to us, as Europeans, to say what the composition of these countries' governments should be.
PolishW związku z tym ja nie mogę się wypowiadać w ich imieniu.
Consequently, it is not up to me to speak on their behalf.
PolishZwolennicy siedziby alzackiej muszą szerzej się wypowiadać.
The supporters of the Alsace seat must speak out more.
PolishNie mogę wypowiadać się w imieniu państw członkowskich jako takich.
I cannot speak for the Member States as such.
PolishNie zamierzam się wypowiadać, dopóki nie usłyszę odpowiedzi.
I do not intend to speak before I hear the answers.
PolishKrótko mówiąc, potrzebujemy więcej Europy, a nie mniej Europy, a Komisja musi wypowiadać się z większą mocą.
In essence, we need more Europe, not less Europe, and the Commission needs to say so more forcefully.
PolishNie chciałabym teraz wypowiadać się na temat pojawiających się problemów, inni posłowie doskonale to poruszyli.
I would not like to comment here on the problems that arise; my fellow members have done this so well.
PolishZaznaczam, że będę się wypowiadać jako prawnik.
I want to underline that I am going to speak as a lawyer.