PL

wyrzucić {verb}

volume_up
1. general
W razie stwierdzenia wymienionych zjawisk roztwór należy wyrzucić.
Discard the infusion solution if particulate matter or discoloration is observed.
Zdjąć i wyrzucić przezroczystą osłonkę z tworzywa sztucznego pokrywającą przylepiec.
Remove and discard the clear plastic liner covering the adhesive.
Wyrzucić strzykawkę do przeznaczonego na odpady zamykanego pojemnika.
Discard the syringe into a dedicated waste container with a lid.
wyrzucić (also: wyrzucać)
volume_up
to discard {vb} (litter, rubbish)
W razie stwierdzenia wymienionych zjawisk roztwór należy wyrzucić.
Discard the infusion solution if particulate matter or discoloration is observed.
Zdjąć i wyrzucić przezroczystą osłonkę z tworzywa sztucznego pokrywającą przylepiec.
Remove and discard the clear plastic liner covering the adhesive.
Wyrzucić strzykawkę do przeznaczonego na odpady zamykanego pojemnika.
Discard the syringe into a dedicated waste container with a lid.
Następnym razem, gdy będziesz chciał wyrzucić urządzenie -- nie rób tego.
Next time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
Wyrzucić strzykawkę do przeznaczonego na odpady zamykanego pojemnika.
Throw away the syringe into a dedicated waste container with a lid.
Wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na odpady.
Throw away the syringe into a dedicated waste container.
Wyrzucić strzykawkę do przeznaczonego na odpady zamykanego pojemnika.
Throw away the syringe into a dedicated waste container with a lid.
Wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na odpady.
Throw away the syringe into a dedicated waste container.
Po nałożeniu kremu należy wyrzucić otwartą saszetkę.
After application of the cream, throw away the opened sachet.
Następnym razem, gdy będziesz chciał wyrzucić urządzenie -- nie rób tego.
Next time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
Dzisiejsza debata dotyczy tych, którym udało się dostać do Unii, a których teraz chcemy z Unii wyrzucić.
Today's debate is about those who have succeeded in getting in, whom we are now want to throw out.
Z moralnego i etycznego punktu widzenia nie możemy tych jaj wyrzucić.
Morally and ethically, we cannot dump those eggs.
Wyrzucone z powrotem do morza umierają.
Dumped back into the sea, they die.
Czy Komisja ma jakieś plany poradzenia sobie z wieloma tonami odpadów z UE już wyrzuconych w krajach afrykańskich?
Does the Commission have any plans to address the tonnes of EU waste already dumped in African countries?
wyrzucić (also: wyrzucać)
volume_up
to eject {v.t.} (cassette)
Każde państwo celowo fałszujące swoje statystyki musi być po prostu wyrzucone ze strefy euro.
Any state which deliberately falsifies its figures must quite simply be ejected from the euro area.
volume_up
to eject {v.t.} [coll.] (throw out)
Każde państwo celowo fałszujące swoje statystyki musi być po prostu wyrzucone ze strefy euro.
Any state which deliberately falsifies its figures must quite simply be ejected from the euro area.
wyrzucić (also: zrzucić, zrzucać, wyrzucać)
volume_up
to precipitate {vb} [form.] (hurl)
Jeśli osad się utrzymuje, odtworzoną zawiesinę należy wyrzucić.
Discard the reconstituted suspension if precipitates are observed.
wyrzucić
2. "z pracy"

Synonyms (Polish) for "wyrzucić":

wyrzucić

Context sentences for "wyrzucić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeżeli lek nie będzie zużyty w tym 4- tygodniowym okresie, należy go wyrzucić.
If the product is not used during this four-week period, it should be discarded.
PolishZużyty wstrzykiwacz Actrapid NovoLet należy wyrzucić dopiero po odkręceniu igły.
Dispose of your used Actrapid NovoLet carefully without the needle attached.
PolishJeśli produkt nie zostanie zużyty w ciągu tego 7 dniowego okresu, należy go wyrzucić.
If the product is not used during the seven-day period, it should be discarded.
PolishZużyty wstrzykiwacz Levemir InnoLet należy wyrzucić dopiero po odkręceniu igły.
Dispose of your used Levemir InnoLet carefully without the needle attached.
PolishZużyty wstrzykiwacz Actraphane 20 NovoLet należy wyrzucić dopiero po odkręceniu igły.
Dispose of your used Actraphane 20 NovoLet carefully without the needle attached.
PolishPreparat pozostawiony w temperaturze pokojowej dłużej niż 1 godzinę należy wyrzucić.
Kepivance left at room temperature for more than 1 hour should be discarded.
PolishWyrzucić fiolkę z pozostałą niewykorzystaną ilością roztworu do pojemnika na odpady.
17 - Dispose of the vial and any unused portion of the solution in the disposal unit
PolishDo każdego wstrzyknięcia należy użyć nowej igły i wyrzucić ją po użyciu.
Use a new injection needle for each injection and dispose of it after each use.
PolishStosując zewnętrzną osłonę odkręcić igłę i odpowiednio zabezpieczoną wyrzucić.
Using the outer needle cap, unscrew the needle and dispose of it safely.
PolishJeśli produkt nie zostanie zużyty w ciągu tego 7 dniowego okresu, należy go wyrzucić. t uk
s If the product is not used during the seven-day period, it should be discarded.
PolishNiewykorzystany produkt leczniczy należy wyrzucić lub zwrócić do apteki.
Any unused medicinal product should be discarded or returned to the pharmacy.
PolishJeśli szczepionka po odtworzeniu nie zostanie zużyta w ciągu 24 godzin, należy ją wyrzucić.
If the reconstituted vaccine is not used within 24 hours, it should be discarded.
PolishFiolka jest przeznaczona do jednorazowego użytku; niezużytą zawartość należy wyrzucić.
A vial is suitable for single use only; unused portions must be discarded.
PolishKażdy roztwór do wstrzykiwań niewykorzystany w trakcie jednego badania trzeba wyrzucić.
Any solution for injection not used in one examination must be discarded.
PolishNie zużytą do badania część preparatu należy wyrzucić wraz z opakowaniem.
The medicinal product should not be mixed with other medicinal products.
PolishFiolkę oraz niezużyty sporządzony roztwór należy wyrzucić po pojedynczym użyciu.
The vial and any unused portion of reconstituted solution should be discarded after single use.
PolishPapierowe odpadki oraz zużyte waciki można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci.
Waste paper and used wipes can be put in an ordinary rubbish bin.
PolishJeżeli roztwór nie jest przejrzysty lub bezbarwny wówczas należy go wyrzucić.
If the solution is not clear and colourless it should be discarded.
PolishPreparat Neulasta pozostawiony w temperaturze pokojowej dłużej niż 72 godziny należy wyrzucić.
Neulasta left at room temperature for more than 72 hours should be discarded.
PolishWyrzucić igłę i strzykawkę postępując zgodnie z zaleceniami lekarza.
Follow the doctor’s instructions for throwing away the needle and syringe.