"wzbogacać" English translation

PL

"wzbogacać" in English

PL wzbogacać
volume_up
{imperfective verb}

1. general

wzbogacać (also: wzbogacić)
Lubię wzbogacać życia przy pomocy jaskrawych szkiełek.
And I like to enrich lives through technicolored glass.
Grupa ta może się wzbogacać, podczas gdy inni pozostają biedni.
That group can enrich itself, while others stay poor.
Nasz chłodniejszy klimat często sprawia, że konieczne jest wzbogacanie win cukrem.
Our colder climate often makes it necessary to enrich our wines with sugar.
wzbogacać (also: wzbogacić)
wzbogacać (also: wzbogacić)
wzbogacać (also: wzbogacić)

2. mining: "węgiel, rudę"

wzbogacać (also: wzbogacić)

Synonyms (Polish) for "wzbogacać":

wzbogacać

Context sentences for "wzbogacać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAby wzbogacać wiadomości, używaj ikon na pasku narzędzi formatowania nad oknem tworzenia.
Use the icons in the formatting toolbar above the compose window to enhance your messages.
PolishW ten sposób możemy wykazać, że życie przyjemne można wzbogacać.
And we can show in that way that the pleasant life is enhanced.
PolishUnijne środki pomocowe muszą naprawdę pomagać zwykłym ludziom w rozwiązywaniu problemów społecznych, a nie wzbogacać konta dyktatorów i ludzi władzy.
EU aid must genuinely help ordinary people to solve social problems, instead of lining the pockets of dictators and those in power.