"wzmożony" English translation

PL

"wzmożony" in English

PL wzmożony
volume_up
{adjective masculine}

wzmożony (also: zwiększony)
cukrzyca, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, wzmożony apetyt, wzmożone pragnienie,
diabetes, increased or decreased weight, increased appetite, increased thirst
Wzmożony obrót towarowy i usługowy wywołał zwiększenie zarówno transportu drogowego, kolejowego, jak i rzecznego.
The increased circulation of goods and services has brought about an increase in road, rail and river transport.
Modyfikacja dawkowania może być ponadto konieczna, gdy pacjenci podejmują wzmożony wysiłek fizyczny lub zmieniają zwykle przestrzegany plan posiłków.
Adjustment of dosage may be also necessary if patients undertake increased physical activity or change their usual meal plan.

Synonyms (Polish) for "wzmożony":

wzmożony

Context sentences for "wzmożony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWzmożony obrót kostny jest charakterystyczny dla choroby Pageta kości.
Elevated bone turnover is a characteristic of Paget's disease of the bone.
PolishMoże pojawić się wzmożony rozpad czerwonych krwinek (reakcja hemolityczna), powodując niedokrwistość.
An extensive destruction of red blood cells (haemolytic reactions) may occur, causing anaemia.
PolishPoniżej wymienione objawy wskazują na niskie stężenie cukru we krwi: ból głowy, wzmożony apetyt, cz
The following symptoms indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, uc
PolishAby to osiągnąć, wnioskuje się o "wzmożony udział sędziów krajowych oraz przyznanie im większej odpowiedzialności we wdrażaniu prawa wspólnotowego”.
To achieve this, they want 'to involve national judges more actively in, and accord them greater responsibility for, the implementation of Community law'.