"z dala" English translation

PL

"z dala" in English

PL z dala
volume_up
{adverb}

z dala (also: daleko)
volume_up
away {adv.}
Dla tych którzy żyją na lądzie, było trudno być z dala od domów.
For those who live on the mainland, it was tough being away from home.
Trzeba zaprojektować swój sprzęt, by służył długo z dala od bezpiecznej przystani.
So it makes you think about how to design your equipment for long range, away from a safe haven.
Przechowywa w lodówce (2˚C – 8˚C), z dala od zamra alnika.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C) away from the freezing compartment.
z dala (also: na boku, z daleka)
volume_up
aloof {adv.}
z dala (also: z pewnej odległości)
volume_up
off {adv.}
Ruki proch ot Gruzii - Ręce z dala od Gruzji!
Ruki proch ot Gruzii - Hands off Georgia!
to keep off
z dala (also: z daleka, z oddali)

Synonyms (Polish) for "z dala":

z dala

Similar translations for "z dala" in English

z preposition
z
English
dać verb
dal noun
English

Context sentences for "z dala" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishmiesiące w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci.
Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
PolishOkres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
PolishMoje własne państwo, Wielka Brytania, trzymało się z dala od wszelkich koncepcji wspólnej polityki.
My own state, the United Kingdom, has stood apart from any idea of a common policy.
PolishJest to dość prosty sposób na utrzymywanie klonowanych zwierząt z dala od łańcucha pokarmowego.
It is quite a simple way of keeping cloned animals out of the food chain.
Polish"Jesteśmy z dala od domu, badzo zmęczeni." Stara odparła: "Wejdźcie."
Because we’re far from home, we’re very tired." And the old lady said, "Oh yes, come on in."
PolishKto wymyślił, że trzeba się trzymać z dala od polityki?
Where did anybody get the idea that you ought to stay arm's length from politics?
PolishMyślę więc, że będzie łatwiej, jeśli będziemy żyli z dala od siebie.
So I think it would be easier if we just left each other alone.
Polishtygodnie, jeżeli produkt został dodany do peletowanej karmy i przechowywany z dala od światła i wilgoci.
Shelf-life when incorporated into pelleted feed and protected from light and moisture:
Polishlata Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
years Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
PolishZ dala od chłodno materialistycznej idei natury, jest to nowy humanizm, nowe oczarowanie.
And far from being a coldly materialistic view of nature, it's a new humanism, it's a new enchantment.
Polish5lata Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
5years Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
PolishDecyzje są podejmowane z dala od obywateli i bez ich udziału.
Decisions are taken far from the people and without the people.
Polishmiesiące Okres jeżeli produkt został dodany do paletowanej paszy i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
Shelf-life when incorporated into pelleted feed and protected from light and moisture:
PolishNa przykład Izba nie dała jednemu z kandydatów na komisarza uczciwej szansy wysłuchania.
For instance, this Parliament did not afford one of the Commissioners-designate a fair opportunity to be heard.
PolishMusimy zapewnić, aby Frontex nie stał się tak zwyczajnie mechanizmem do trzymania ludzi z dala od Europy.
We must ensure that Frontex does not simply become a mechanism for keeping people out of Europe.
PolishUdało im się utrzymać z dala sejsmologów i pracowników wydobywających ropę przy użyciu włóczni i dmuchawek.
And they've managed to keep out the seismologists and the oil workers with spears and blowguns.
PolishA w większośći miejsc we wszechświecie, takie typowe miejsce znajduje się z dala od jakichkolwiek galaktyk.
And most places in the universe, a typical place in the universe, is nowhere near any galaxies.
Polishmiesiące Okres jeżeli produkt został dodany do paletowanej paszy i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
months Shelf-life when incorporated into pelleted feed and protected from light and moisture:
PolishMichael i ja staliśmy z dala po drugiej stronie kuchni.
Michael and I were standing way at the side of the kitchen.
PolishKiedy docieram na szczyt stromej góry z dala od zgiełku, czuję się młody, niezwyciężony, nieśmiertelny.
When I reach the summit of a steep mountain in the middle of nowhere, I feel young, invincible, eternal.