"z zawodu" English translation

PL

"z zawodu" in English

PL z zawodu
volume_up

z zawodu
Z zawodu jestem informatykiem, ale jestem też założycielem tzw. Szkoły Majsterkowania.
I'm a contract computer scientist by trade, but I'm the founder of something called the Tinkering School.
what’s your trade?

Similar translations for "z zawodu" in English

z preposition
z
English
zawód noun

Context sentences for "z zawodu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish. ~~~ Mówię "naiwnie", gdyż gwoli prawdy z zawodu jestem dziennikarką naukową.
Now I say "naively" because actually my profession is as a science writer.
Polish(CS) Z zawodu jestem lekarzem i wiem, jak trudno jest ratować życie ludzkie.
(CS) I am originally a doctor by profession and I know how difficult it is to save human life.
PolishSpotkałem lekarza, który zrezygnował z praktykowania zawodu z powodu zranienia się ostrym narzędziem.
I met a doctor who gave up medical practice because of a needle-stick injury.
PolishDruga połowa brzmi: dlaczego tak wiele pielęgniarek i lekarzy odchodzi z zawodu?
The other half is why so many are leaving.
PolishNałożyliśmy takie ograniczenia na naszych rolników, że wielu z nich zaprzestało działalności i odeszło z zawodu.
We have placed such constraints on our farmers that many have just given up and walked away.
PolishGłosowałem przeciwko temu środkowi i zrobiłem tak głównie dlatego, że jestem z zawodu nauczycielem.
Madam President, I voted against this measure and I did so primarily because, you see, I am a schoolmaster.
PolishSama, jako fizyk z zawodu, zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim, nie doznałam dyskryminacji ze względu na płeć.
As a physicist by profession, employed at Warsaw University, I did not experience any discrimination on gender grounds.
PolishCzy wie Pani, kim byli oni z zawodu?
Do you know what jobs these people did?
PolishZ zawodu jest psychofizykiem.
And by profession, he's a psychophysicist.
PolishZ zawodu jestem naukowcem.
PolishZ zawodu jestem rolnikiem.
Polishkim jesteś z zawodu?
Polishodejść z zawodu
Polishodejść z zawodu
PolishParlament sporządził wykaz poważnych naruszeń prowadzących do wykluczenia z zawodu w połączeniu z usunięciem przepisów dotyczących drobnych naruszeń.
Parliament has drawn up a list of serious infringements leading to exclusion from the profession in conjunction with removing provisions on minor infringements.
PolishJako Polka, kobieta i z zawodu fizyk mogę powiedzieć, że w moim kraju przeciętny poziom wykształcenia kobiet jest wyższy niż przeciętny poziom wykształcenia mężczyzn.
As a Pole, a woman, and a physicist by training, I can state that in my country the average level of education of women is higher than that of men.
PolishSama wywodzę się ze świata reklamy - z zawodu jestem specjalistką z zakresu reklamy i PR - i dobrze wiem, że reklama ma jeden jedyny cel, i jest nim sprzedaż.
I myself come from the world of advertising - my professional background is in advertising and PR - and I know that advertising has one aim, and that is to sell.
PolishZ zawodu jestem geologiem, ale uwielbiam to. ~~~ Bioluminescencja pomaga uniknąć pożarcia, Bioluminescencja pomaga uniknąć pożarcia, a czasem zwabić ofiarę.
And you see, some of the bioluminescence they use to avoid being eaten, some they use to attract prey, but all of it, from an artistic point of view, is positively amazing.
PolishKapelusz, kamizelka, plecak – trzydziestoletni Heinrich Hampel, z zawodu sprzedawca łóżek, pogwizdując, zdąża do punktu kontroli na niemiecko-niemieckiej granicy.
With hat, waistcoat and backpack, Heinrich Hampel, thirty years of age and bed salesman by profession, hikes whistling to the checkpoint of the German-German border. [...]