"załagodzić" English translation

PL

"załagodzić" in English

PL

załagodzić {perfective verb}

volume_up

Context sentences for "załagodzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to o tyle ważne, że państwa te próbują załagodzić atmosferę.
This is even more important as they are trying to pour oil on troubled waters.
PolishCzy można podjąć jakieś kroki, aby załagodzić ten problem?
Could any measures be taken to alleviate this problem?
PolishDlatego proponujemy szefom państw lub rządów koncepcję zasobów własnych: aby załagodzić sytuację napiętych budżetów krajowych.
This is why we are proposing the concept of own resources to the Heads of State or Government: to ease straitened national budgets.
PolishChoć kryzys w Albanii został tymczasowo zażegnany, musimy blisko współpracować z Albanią, aby załagodzić sytuację polityczną.
Although the crisis in Albania has been temporarily averted, we need to work closely with Albania in order to smooth out the political situation.
PolishMusimy załagodzić negatywny wpływ tej choroby, a szczególnie jej najsmutniejszy aspekt - przynależność do tematów tabu.
We need to mitigate the negative impact of this disease - one of saddest aspects being that it is a taboo condition, something people dare not discuss freely.
PolishW tego typu okolicznościach poprzez odpowiednio skoordynowane działania możemy wzmocnić pozycję instytucji UE i załagodzić sytuację panującą na rynkach.
In these circumstances, through adequately coordinated action we can enhance the standing of European Union institutions and calm the situation in the markets.
PolishTo jest sedno obecnego problemu, który banki centralne próbują załagodzić poprzez umieszczenie większej ilości pieniędzy w obiegu oraz podwyższanie stóp procentowych.
That is the root of the current problem which the central banks are trying to alleviate by placing even more money in circulation or putting up interest rates.
PolishCzy sprawdził pan w międzyczasie, co zostało uczynione w Grecji, aby załagodzić te problemy, czy też przydziela pan fundusze tym rządom, które je prawdopodobnie marnują?
Have you, in the meantime, looked at what has been done in Greece to alleviate these problems, or are you simply allocating funds to governments that are likely to waste them?