"za chwilę" English translation

PL

"za chwilę" in English

PL za chwilę
volume_up
{adverb}

za chwilę (also: lada chwila)
volume_up
momentarily {adv.} [Amer.] (very soon)

Similar translations for "za chwilę" in English

za adverb
English
za preposition
za conjunction
za
chwilę adverb
English
chwilę! interjection
English
chwile noun
chwila noun

Context sentences for "za chwilę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWidzę ludzi walczących o przeżycie, nie wiedzących co robić i co się stanie za chwilę.
I saw people struggling to get by, not knowing what was what and what was next.
PolishTutaj mamy prostą wersję stopy nowego robota; pokażę go wam za chwilę.
And here's the simple version of a foot for a new robot that I'll show you in a bit.
PolishZ niecierpliwością oczekuję na uwagi koleżanek i kolegów w trakcie debaty, która za chwilę nastąpi.
I look forward to the comments from colleagues in the debate which now follows.
PolishZa chwilę mój kolega, pan poseł Rasmussen, powie szczegółowo, czego od pana oczekujemy.
In a minute, my colleague Mr Rasmussen will describe in specific terms what we expect of you.
PolishZa chwilę przejdę do konkretnych wniosków - wniosków legislacyjnych.
I will come up with concrete proposals, legislative proposals, shortly.
PolishChcę powiedzieć jedną rzecz w sprawie głosowania, które odbędzie się za chwilę.
Madam President, I have one thing to say regarding the vote that we are about to hold.
PolishZa chwilę NATO zacznie się interesować polityką rozwoju.
The next thing that NATO expresses an interest in will be development policy.
PolishPrawdopodobnie nie spodoba się państwu to, co za chwilę powiem.
(CS) Commissioner, ladies, you will perhaps not like what I have to say.
PolishTeraz podpiszemy różne oświadczenia, ale za chwilę będziemy musieli głosować nad kolejną rezolucją.
We shall now sign the various statements, but in a minute we must vote on a further resolution.
PolishRak piersi... już za chwilę pokażę wam do niego pewien przykład.
Breast cancer, I'll show you an example of that real quickly.
PolishSami zobaczycie już za chwilę, czego potrzebujemy by to osiągnąć.
You're going to find, and I'll tell you in just a minute, what you're looking for to make it happen.
PolishCieszę się, że pan komisarz McCreevy będzie tutaj obecny podczas debaty, która za chwilę się rozpocznie.
I am pleased that Commissioner McCreevy is here for the debate that is about to take place.
PolishZ tego względu przedmiotowy wniosek w sprawie praw pacjentów nie pojawia się ani o chwilę za wcześnie.
This proposal regarding patient mobility thus comes none too soon.
PolishZa chwilę będziemy głosować nad dziewięcioma sprawozdaniami.
rapporteur. - (FR) Mr President, we are about to vote on nine reports.
PolishNo, to nie prawda, ale za chwilę dojdziemy do tego problemu.
Well that's not true, but we'll get to the goose in a minute.
PolishZa chwilę omówię sugestie z tym związane.
So I'm going to tell you what the implications of that are in just a second.
PolishZa chwilę będziemy rozmawiać o partnerstwie uprzywilejowanym.
We will talk in a minute about a privileged partnership.
PolishCieszę się zatem, że za chwilę rozpoczną Państwo debatę na temat nowej inicjatywy przewodniej.
Therefore, I am very glad that in a few moments, you will start the discussion on the new flagship initiative.
PolishZa chwilę zanurzymy się w moim świecie.
And what we're going to do is we're going to immerse ourselves in my world.
PolishAle za chwilę odpłynęłam z powrotem w tę świadomość.
I got a problem. ~~~ I got a problem." ~~~ So it's like, "OK.