"za darmo" English translation

PL

"za darmo" in English

PL za darmo
volume_up
{adverb}

za darmo
volume_up
free {adv.}
Jeśli zrobią to jednocześnie, otrzymamy jeden procent za darmo.
If they do that simultaneously then there will be an extra percent for free.
"Za darmo" jest naprawdę, naprawdę interesujące.
And finally, free. ~~~ Free is really, really interesting.
Jeśli umiecie wysłać SMSa, możecie się tego dowiedzieć za darmo.
If you know how to send a text message, you can get the same information for free.
za darmo (also: gratis)
volume_up
buckshee {adv.} [Brit.]
za darmo (also: bezpłatnie)
volume_up
FOC {adv.} [abbr.]
za darmo (also: bezpłatnie)
Biurokracja nie jest za darmo, ale za to często jest bezcelowa.
Bureaucracy is not free of charge, but it is often pointless.
Przede wszystkim chcemy, aby możliwe było oddawanie za darmo urządzeń małogabarytowych, które można z łatwością wyrzucić do kosza.
Specifically, we want it to be possible for small appliances, which can easily be thrown into the dustbin, to be handed in free of charge.
Parlament Europejski nie może stać się li tylko elitarną sceną teatralną, na której wystawia się za darmo jako premiery stare produkcje jakichś prowincjonalnych teatrów.
It cannot be reduced to an elite theatre set where first-night performances of any old small provincial theatre production are put on free of charge.
za darmo
Jeśli zrobią to jednocześnie, otrzymamy jeden procent za darmo.
If they do that simultaneously then there will be an extra percent for free.
"Za darmo" jest naprawdę, naprawdę interesujące.
And finally, free. ~~~ Free is really, really interesting.
Jeśli umiecie wysłać SMSa, możecie się tego dowiedzieć za darmo.
If you know how to send a text message, you can get the same information for free.

Synonyms (Polish) for "za darmo":

za darmo

Similar translations for "za darmo" in English

za adverb
English
za preposition
za conjunction
za
darmo adverb
dar noun

Context sentences for "za darmo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDlatego po części organizacje dobroczynne dostarczają prezerwatywy po niskich kosztach lub za darmo.
Which is why, in part, donor agencies provide condoms at low or no cost.
PolishFaktem jest, że aż do 5 marca w ogóle nie otrzymywałyśmy wynagrodzenia; do tego dnia musiałyśmy pracować za darmo.
The fact is that we were, in effect, not paid until 5 March; we had to work until then without being paid.
PolishA w końcu - będzie za darmo.
It's going to look a little bit like that.
PolishAle ten sukces nie był za darmo.
PolishBędzie on rozdawany za darmo.
PolishMłodzi rolnicy nie będą pracować za darmo i jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo dostaw żywności, musimy rozwiązać problem niskich dochodów.
Young farmers will not work for nothing, and we have to address the low income problem if we want security of food supply.
PolishRobię to za darmo.
PolishMoja ostatnia uwaga brzmi: jeżeli skorzystamy z takiej platformy jak Google, która udostępnia wszystko za darmo, to doprowadzi to do powstania monopolu w sieci.
My final point is that if you take a platform like Google, which makes everything freely available, this will result in a monopoly being created on the web.
PolishWażne jest, aby ludzie uznali, że nadejście nowej technologii - którą wszyscy przyjmujemy z zadowoleniem, ponieważ jest fantastyczna - nie oznacza, że mamy prawo wziąć coś za darmo.
It is important that people recognise that the advent of new technology - which we all welcome as it is fantastic - does not mean that you have the right to take something for nothing.