PL zaatakować
volume_up
{perfective verb}

1. general

zaatakować (also: napadać, atakować, napaść, porazić)
Nigdy nie pozwolę Komisji zaatakować Francji.
I will never allow the Commission to attack France.
Niektórzy posłowie, którym udzielono głosu, wykorzystali tę możliwość, by zaatakować rząd Hiszpanii.
Certain Members have taken the opportunity to attack the government of Spain while they had the floor.
Zamiast tego Europa powinna znaleźć w sobie odwagę i zaatakować te wyzwania śmiałymi projektami dotyczącymi zarządzania.
Europe should instead dare to attack these challenges head on with bold governance proposals.
zaatakować (also: atakować)
volume_up
to blight {vb} (crop)
zaatakować (also: opanowywać, nawiedzać)
Co najmniej 60 procent domów zaatakowała czarna pleśń.
At least 60 percent of the homes on the reservation are infested with black mold.
zaatakować (also: atakować)
volume_up
to zing {vb} [Amer.] (strike)
zaatakować (also: atakować)
volume_up
to raid {vb} (town, base)
zaatakować (also: napaść)
zaatakować (also: napaść)
zaatakować

2. "kogoś/coś"

3. "kogoś"

zaatakować (also: skrytykować)
volume_up
to have a go {vb} [Brit.] (at sb)
zaatakować (also: skrytykować)
volume_up
to have a go at {vb} [Brit.] (sb)

4. "(kogoś) werbalnie lub fizycznie"

volume_up
to lash out {vb} (at sb/sth)

Synonyms (Polish) for "zaatakować":

zaatakować

Context sentences for "zaatakować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie można zatem faktycznie zaatakować handlu ludźmi, nie atakując branży usług seksualnych.
There is therefore no way of really attacking trafficking without attacking the sex industry.
PolishCzyli, ponieważ już się nie dzielą, rak nie bardzo potrafi je zaatakować.
But then again, this fact that the metastases didn't go to skeletal muscle made that seem unlikely.
PolishJeśli można by zaatakować je specjalnymi przeciwciałami, można by atakować wszystkie odmiany wirusa grypy.
If you can cripple these with specific antibodies, you could cripple all versions of the flu.
PolishPowinna była zaatakować to, co atakuje meduzę.
It's supposed to be attacking what's attacking the jellyfish.
PolishI w ostatnich latach starego reżimu, udał się rutynowo do miasteczka, by zaatakować społeczeństwo.
And in the last years of the old regime, he would routinely be detailed to go into the township to aggress the community.
PolishMożna się podkraść i spróbować zaatakować.
OK, well, we fight. ~~~ OK, we got him.
PolishWejść i zaatakować cel.
Polishzaatakować w odpowiedzi