PL zabezpieczony
volume_up
{adjective masculine}

1. general

zabezpieczony (also: zaplombowany)
Butelka 1000 ml jest zamknięta zakrętką z LDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
The 1000 ml bottle is closed with a tamper-proof LDPE screw-cap.
Butelka 5000 ml jest zamknięta zakrętką z HDPE zabezpieczoną przed manipulowaniem.
The 5000 ml can is closed with a tamper-proof HDPE screw-cap.
Ka da fiolka jest zabezpieczona plastikowym kapslem ochronnym.
Each vial has a protective, tamper-proof plastic cap.
zabezpieczony (also: stały, bezpieczny, nieszkodliwy)
volume_up
secure {adj.}
Zabezpieczony musi zostać bardzo rozległy obszar.
A very large area needs to be secured.
Nothing is secure.
Zostanie zatem zrealizowany plan dotyczący przyszłości Europy XXI wieku, który ma taką siłę przekonywania, że potrzebne fundusze będą zabezpieczone.
It will thus achieve a plan for the future of 21st-century Europe that has such strength of conviction that it will secure the necessary funding.
zabezpieczony (also: hipoteczny)
Zabezpieczony musi zostać bardzo rozległy obszar.
A very large area needs to be secured.
Skąd wiadomo, czy moje strony są zabezpieczone za pomocą protokołu SSL?
How do I know if my web pages are secured with SSL?
Powiedział, że tak zwane brytyjskie "red-lines” zostały zabezpieczone.
He told us that Britain's so-called 'red lines' have been secured.

2. "za pomocą kaucji, gwarancji"

zabezpieczony (also: związany, spojony)
volume_up
bonded {adj.}

3. "przed"

zabezpieczony (also: bezpieczny)
volume_up
safe {adj.} (from)
Również automaty sprzedające nie są zabezpieczone przed oszustwem.
Vending machines are also not safe from fraud.
Oznacza to możliwość kontrolowania, kto może zobaczyć co w systemie i film jest zabezpieczony przed wszelką manipulacją osób trzecich.
This means you can control exactly who can see what in your system, and your video is safe from any form of third-party manipulation.
Jak niestety dowodzą obecne wydarzenia na Węgrzech, Europa najwyraźniej nie jest zabezpieczona przed wielkiej skali wypadkami przemysłowymi.
As the events taking place at this very moment in Hungary unfortunately demonstrate, Europe is clearly not safe from large-scale industrial accidents.

4. finance

zabezpieczony

Synonyms (Polish) for "zabezpieczony":

zabezpieczony
Polish
zabezpieczyć

Context sentences for "zabezpieczony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSzklane fiolki Typ I z butylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
Type I glass vial with butyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
PolishSzklane fiolki Typ I z chlorobutylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
Type I glass vial with chlorobutyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
PolishŻaden kraj europejski nie jest zabezpieczony przed jego wpływem.
No European country is immune from its impact.
PolishI szwajcarski psychoanalityk, Carl Jung, również mówił o ważnej roli cyfry trzy we wszystkich kulturach, więc stwierdziłem, że jestem zabezpieczony.
And the Swiss psychoanalyst, Carl Jung, also spoke about the importance of the number three in all cultures, so I figure I'm covered.
PolishCylinder strzykawki ze szkła Typu I (pojemność 1 ml), z przymocowaną igłą o wymiarach 27 x 12, 7 mm, zabezpieczony nakrywką tłoka z elastomeru chlorobutylu.
Type I glass barrel (1 ml) affixed with a 27 gauge x 12.7 mm needle and stoppered with a chlorobutyl elastomer plunger stopper.
PolishCylinder strzykawki ze szkła Typu I (pojemność 1 ml), z przymocowaną igłą o wymiarach 27 x 12, 7 mm, zabezpieczony nakrywką tłoka z elastomeru bromobutylu lub chlorobutylu.
Type I glass barrel (1 ml) affixed with a 27 gauge x 12.7 mm needle and stoppered with a bromobutyl or chlorobutyl elastomer plunger stopper.