PL zachwyt
volume_up
{masculine}

zachwyt (also: oczarowanie)
volume_up
enchantment {noun} (enraptured condition)
zachwyt (also: zauroczenie, fascynacja)
zachwyt (also: uniesienie)
Życzę obywatelom Rumunii i Bułgarii tego zachwytu, którego osobiście doświadczyłam, przekraczając granicę 22 grudnia 2007 r., kiedy Słowacja przystąpiła do obszaru Schengen.
I wish the citizens of Romania and Bulgaria the rapture that I personally experienced in chopping down the border gate on 22 December 2007, when Slovakia became part of the Schengen area.
zachwyt (also: uniesienie)
volume_up
ravishment {noun} (admiration)
zachwyt (also: zdumienie)
zachwyt (also: ekstaza, upojenie, uniesienie, rozkosz)
to go into ecstasy
Wszystko to daje mi wiele radości, budzi zachwyt i podekscytowanie.
And all of these things to me give such joy and excitement and wonder.
zachwyt (also: radość, uradowanie)
zachwyt (also: uciecha, radość, rozkosz, uradowanie)
volume_up
joy {noun}
Wszystko to daje mi wiele radości, budzi zachwyt i podekscytowanie.
And all of these things to me give such joy and excitement and wonder.
A jeśli to prawda, to Bóg musi też znać radość i zachwyt duszy człowieka.
And if this is true, it must also be that God knows the joy and exaltation of the human spirit, as well.
Poznawanie wcale nie umniejsza zachwytu i radości.
Understanding, to me, does not remove the wonder and the joy.
volume_up
rave {noun} [coll.]
Odczuwam zachwyt nad pięknem, kiedy patrzę na jej oko.
Now I can feel a sensation of delight and beauty if I look at that eye.
Proszę porównać to do zachwytu, a raczej obawy, trwogi i gniewu odczuwanych przez producentów UE.
Contrast that to the delight, or rather to the fear and trepidation and anger, among EU producers.
Nie chcę, aby państwa zachwyt był przedwczesny: odkryliśmy, że w tym budynku także jest kilka miejsc, gdzie przecieka woda i obecnie badamy tego przyczyny.
I do not want your delight to be premature: we have found that there are several places in this building as well where the rain is coming in, and we are looking into that.

Context sentences for "zachwyt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishFinał zaprzecza logice, rzuca nowe światło na problem, a widownia wyraża swój zachwyt śmiechem.
The finale defies logic, gives new insight into the problem, and audiences express their amazement with laughter.
PolishWyrażano zachwyt,, że młode pokolenie myśli o takich sprawach.
And some governments told me that it's fascinating that the younger generation actually thinks about these things.
PolishWprawia mnie on w zachwyt i otwiera moje serce.
It fills me with wonder, and it opens my heart.
PolishJako ssaki naczelne podziękujmy ewolucji za ten dar i bawmy się razem by odkryć kreatywność, braterstwo i zachwyt.
And so, my fellow primates, let us embrace this gift from evolution and play together, as we rediscover creativity, fellowship and wonder.
PolishSztuczny księżyc widoczny przez zwykłych ludzi, budził zachwyt i dumę, że ludzkości nareszcie udało się wystrzelić obiekt w przestrzeń kosmiczną.
A man-made moon visible by ordinary citizens, it inspired awe and pride that humans had finally launched an object into space.
Polishwpadać w zachwyt
PolishZanim jednak popadniemy w nadmierny zachwyt przypomnę, że zużyliśmy 151 MWh na budowę domu w miejscu, gdzie stał już inny dom.
But before we pat ourselves too much on the back, we have poured 151 megawatt hours of energy into constructing this house when there was a house there before.
Polishwpaść w zachwyt
Polishwpadać w zachwyt
Polishwpaść w zachwyt
Polish. ~~~ Dzięki niej odkrywa się zachwyt na nowo.
(Laughter) Play's a shapeshifter, and it can take many forms, some of which are more quiet, imaginative, curious -- maybe where wonder is discovered anew.
Polish. ~~~ Dzielili ponownie odkryty zachwyt.
There they were in their business suits, laying in the grass, noticing the changing patterns of wind beside people they didn't know, sharing the rediscovery of wonder.